Candela de duminică nr. 75/1.08.2021

„Văzând acestea, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, Care dă oamenilor asemenea putere”(Matei 9, 8)

În această duminică începe Postul Adormirii Maicii Domnului și avem cu toții prilej bun de curățire sufletească și trupească prin post și rugăciune, printr-o grijă mai mare pentru sfințirea noastră pregătită mai cu seamă prin Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie. Înainte de toate să căutăm iubirea de Dumnezeu și pe cea de aproapele, să iertăm pe cei care ne-au greșit, ca și Dumnezeu să ne ierte pe noi, cei care Îi greșim Lui în toată vremea. Iată, în Evanghelia de astăzi, avem mărturia puterii pe care Dumnezeu o aduce în lume prin Întruparea Sa, puterea de a ierta păcatele numai cu cuvântul.

Jertfa pe care o pretinde Dumnezeu de la noi nu mai este sângeroasă, pentru că Însuși Hristos S-a dat pe Sine ca jertfă pentru păcat, ci se așteaptă de la noi să ne răstignim egoismul, păcatele și patimile. Astfel, înviem cu Dumnezeu întru omul cel nou al iubirii dumnezeiești, prin harul Lui, pe măsura dorinței și credinței noastre în El. Să Îl căutăm cu toată grija în post și rugăciune, în Spovedanie și Împărtășanie, câștigând această vreme spre binele nostru și al celorlalți, întru lucrarea Duhului Sfânt, Cel Care pe toate le plinește, curățindu-ne de toată întinăciunea. Amin!

Candela de duminică nr. 74/25.07.2021

„Toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-L, L-au rugat să plece din hotarele lor.”(Matei 8, 34)

Este un lucru greu de imaginat cum, o mulțime de oameni, în urma unei minuni, se îndreaptă către Hristos și Îl roagă să plece dintre ei. De ce oare? Care ar putea fi motivul? Pentru ce, în Evanghelia de astăzi, lucrarea lui Dumnezeu în vindecarea unor demonizați generează o astfel de reacție? Un răspuns ni-l dă Hristos Însuși, când ne spune că nu putem sluji și lui Dumnezeu și lui mamona, adică și profitului. Ori porcii în care intraseră diavolii, ieșind din oameni, erau prilejul de câștig, pe care îl iubeau oamenii din cetatea Gadarei mai mult decât pe Dumnezeu, pe Care iată că Îl alungă. Ei împlinesc, astfel, cuvântul Mântuitorului despre imposibilitatea slujirii la doi domni. Desigur, mereu ne este ușor să arătăm cu degetul, dar noi oare cum stăm? Se cuvine să avem grijă să împlinim cuvintele Mântuitorului prin care ni se spune să căutăm Împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga nouă. Altfel, căutând mereu câștigul, vom lua și noi parte la mulțimea care Îl alungă pe Dumnezeu atunci când Îl vede. Alegerea este a fiecăruia.

Candela de duminică nr. 73/27.06.2021

  · „Și mulți dintâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă vor fi întâi.” (Matei 19, 30)

Socotim de multe ori că înțelegem lucrurile, că suntem înțelepți și îi cunoaștem pe ceilalți atât de bine încât putem să afirmăm despre ei multe, vrute și nevrute. Mai puțin însă știm dacă ne cunoaștem pe noi înșine cu adevărat. Câți dintre sfinți nu au suferit prigoană de la cei apropiați ai lor, mărturisind pe Hristos și iată că Hristos i-a mărturisit pe ei înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, cinstindu-i în Biserica Sa. Totuși, în vremea lor, mulți dintre acești sfinți au fost considerați ca fiind ultimii dintre oameni, și ei înșiși nu s-au îndreptățit pentru a nu fi mărturisiți de oameni, ci doar de Dumnezeu. Nu modelul lumesc l-au avut înainte, ci pe Hristos, Care i-a îndemnat, ca și pe fiecare dintre noi, să își ia crucea și să-I urmeze, iubindu-L pe El mai mult decât orice și oricine pe lume, pentru că în iubirea de Dumnezeu se împlinesc toate celelalte iubiri. Ne aflăm în Duminica Tuturor Sfinților, când cinstim pe toți cei în care Duhul Sfânt, Cel Care S-a pogorât duminica trecută, a rodit însutit. Scopul vieții creștinului este dobândirea Duhului Sfânt, spune Sfântul Serafim de Sarov, și sfinții sunt cei în care acest lucru s-a împlinit deplin. Sfinții sunt Evanghelia trăită și citindu-le viețile vedem harul lui Dumnezeu strălucind și lucrarea lui Dumnezeu împlinindu-se, atât spre folosul lor, cât și al tuturor oamenilor care caută lucrarea mântuirii. Este o mare binecuvântare să căutăm învățăturile și viețile sfinților și să îi cinstim, rugându-i să mijlocească pentru noi înaintea lui Dumnezeu. În acest fel cunoaștem lucrarea harului lui Dumnezeu în multe situații care ne sunt și nouă familiare și învățăm că nu trebuie să ne încredem doar în noi înșine, ci să ne încredințăm lui Dumnezeu și lucrării Lui pline de har și de binefaceri nebănuite. Desigur este nevoie să ne luăm crucea, pentru că „multe sunt necazurile drepţilor”, dar după cruce, urmează și învierea: „şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul.” (Psalmi 33, 18). Să ne ajute tuturor Dumnezeu pentru rugăciunile tuturor sfinților Săi! Amin.

Pr. Laurențiu Draghicenoiu

Candela de duminică nr. 72/20.06.2021

„Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din lăuntrul său” (Ioan 7, 38)

Astăzi este ziua de naștere a Bisericii și este ziua în care primim pe Duhul Sfânt, în care ne înnoim duhovnicește și ne umplem de Viață. Iată, ni se oferă Apa Vie, cea care liniștește setea sufletului nostru, o sete ce nu poate fi ostoită de nimic lumesc. Sunt momente în viață când ne risipim în cele ale vieții, dar avem și clipe în care ne trezim cu ardoare întru această sete de Viață pe care știm că nimic din viața celor trecătoare nu o poate liniști. 

Sfinții Apostoli au primit Duhul Sfânt în Ierusalim la 50 de zile de la Înviere, în vremea în care evreii sărbătoreau Cincizecimea după tradiția lui Moise. Tradiția iudaică celebra ziua în care poporul ales primise tablele Legii pe Muntele Sinai și a asociat acestei sărbători vremea recoltei, primind și numele de „sărbătoarea secerișului”. 

Paștele iudaic, ce semnifica trecerea de la robia egipteană la libertate, și-a împlinit prefigurarea Învierii, adică a trecerii de la moarte la Viață. Iar Cincizecimea, care semnifica primirea Legii lui Moise pe tablele de piatră, acum, de Pogorârea Duhului Sfânt, semnifică primirea Legii celei Noi pe tablele inimii, după cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Sunteți scrisoare a lui Hristos, slujită de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe table de piatră, ci pe tablele de carne ale inimii” (II Corinteni 3, 3). 

Pentru fiecare dintre noi aceste sărbători sunt  asumate personal la intrarea în credința lui Hristos, la săvârșirea Botezului. Învierea Domnului ne-o asumăm prin întreita afundare în apa sfințită – „nașterea din apă și din Duh” (Ioan 3, 5). Prin primirea Duhului suntem pecetluiți cu pecete dumnezeiască în Cincizecimea personală pe care o primim la Mirungere – Taina care se săvârșește în cadrul rânduielii Botezului -,
când suntem unși cu Sfântul și Marele Mir și prin care primim „pecetea darului Duhului Sfânt”. Desigur, Dumnezeu ne dă, dar nu ne bagă și în traistă, după vorba proverbului românesc. Așadar, ce facem noi cu harul primit depinde și de modul în care viețuim, de voința și jertfa noastră pentru ostoirea setei sufletești prin adăparea din Apa Vie, la care Dumnezeu ne cheamă în fiecare zi cu darul iubirii Sale.

Candela de duminică nr. 71/13.06.2021

HRISTOS S-A ÎNĂLȚAT!

Suntem în Duminica a 7-a după Învierea Domnului, dedicată Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea din anul 325, și ne aflăm în perioada de sărbătorire a Înălțării Domnului. În duminicile de după Înviere, avem mărturie în Sfânta Evanghelie despre adeverirea Învierii lui Hristos, așa cum am avut în Duminica Tomii și a Mironosițelor, precum și de subliniere a dumnezeirii Domnului nostru Iisus Hristos ca Mesia și Fiu al lui Dumnezeu, după cum s-a întâmplat în Duminica samarinencei și a vindecării orbului din naștere și după cum se întâmplă și astăzi, prin prăznuirea Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. 

Îl preaslăvim pe Hristos și îl recunoaștem ca Fiu al lui Dumnezeu prin credință și mărturisire, după cum rostim în Crez, numit și Simbolul de credință, cel al cărui conținut, referitor la persoana Tatălui și cea a Fiului din Sfânta Treime a fost redactat la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, din anul 325. Acest sinod a fost convocat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare, pentru a lămuri adevărul de credință în fața provocărilor ereticilor care Îl reduceau pe Hristos la o simplă creatură, încercând să acomodeze taina dumnezeiască rațiunilor omenești. 

Părinții ne spun că erezia poate fi o problemă de învățătură, dar mai întâi de toate este o problemă duhovnicească, o statornicie a mândriei care se pune pe sine înaintea Descoperirilor dumnezeiești și a vieții smerite în care Duhul Sfânt se manifestă. 

Când avem încercări ale credinței noastre și aruncăm în urechile celorlalți „bârfe” despre Dumnezeu ori despre ceilalți, devenim vinovați de aceste două lucruri, de neștiință și de înfumurare. Să nu fie! Să începem prin a tăcea, fără a face presupuneri, precum ereticii. Să căutăm lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră și a celorlalți și ferindu-ne de închipuirile care îndepărtează pe om de Adevăr. Dumnezeu este „Cel Ce este” (Ieșire 3, 14) și nu este un Dumnezeu al presupunerilor, ci al descoperirilor. Cunoașterea Lui se face prin relație directă, prin rugăciune și viețuire în El, prin gustarea directă a bucuriei depline prin care El Se dăruiește.

a

Candela de duminică nr. 70/6.06.2021„Dacă n-ar fi Acesta de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic.” (Ioan 9, 33)

HRISTOS A ÎNVIAT! Suntem în Duminica a șasea după Paști, în care se citește pericopa evanghelică despre vindecarea orbului din naștere de către Hristos (Ioan 9, 1-38). De asemenea, este prima duminică din luna iunie, dedicată părinților și copiilor de către Patriarhia Română. 

Este o duminică în care ni se pune întrebarea, în ce măsură vedem, ce anume vedem, ce alegem să vedem și unde ne îndreptăm privirile în toată vremea? Hristos ne atrage atenția de multe ori în Sfânta Evanghelie despre ce înseamnă vederea și interpretarea ei: „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi bârna din ochiul tău nu o iei în seamă?” (Matei 7, 1-3). 

Așadar, există o vedere spre interior, spre sinele nostru și una spre exterior, spre lume și spre ceilalți. Este mai ușor să fugim de vederea sinelui nostru și să privim spre ceilalți, convinși de faptul că nimeni nu ne vede pe noi așa cum suntem. Dar fuga este zadarnică și ne mințim pe noi, ca și pe ceilalți, ajungând chiar să credem în propria amăgire: „Dacă aţi fi orbi n-aţi avea păcat. Dar acum ziceţi: Noi vedem. De aceea păcatul rămâne asupra voastră.” (Ioan 9, 41). Fără Dumnezeu, însă, nu putem ieși din această amăgire, fiindcă fără El nu putem face nimic (Ioan 15, 5). Începutul vederii este conștientizarea propriei stări sufletești și mărturisirea prin care arătăm cu degetul bârna din ochii noștri lui Hristos, cerându-i să ne izbăvească de rana ei. Iar Hristos curățește rana prin dezlegarea Spovedaniei și pune alifie din Însuși Trupul și Sângele Său, astfel încât, spălându-ne prin pocăință, să ne vindecăm vederea și să vedem Lumina Lui. Așa să ne ajute Domnul tuturor!

Candela de duminică nr. 69/30.05.2021

Editorial 

HRISTOS A ÎNVIAT! Duminica aceasta a fost dedicată românilor din străinătate în întreaga Patriarhie Română, când Evanghelia de astăzi pomenește despre dialogul lui Hristos cu femeia samarineancă, cea care se simțea la început străină înaintea lui Hristos. Toți suntem străini pe acest pământ, dar pentru nimeni Hristos nu este un străin. Pe toți ne cunoaște, ne știe viața, păcatele și năzuințele, căderile, dar și ridicările și puțina noastră credință prin care nădăjduim în mila și ajutorul Lui. Să îndrăznim să nădăjduim în El, la fel cum femeia samarineancă a lăsat orice îndoială și L-a urmat în credință și nădejde, în dragostea pe care orice om o poartă în taina inimii sale pentru Dumnezeu. Să I ne închinăm și noi în Duh și în Adevăr lui Dumnezeu, purtând de grijă de sufletul și trupul nostru astfel încât să nu mai fim noi străini față de Dumnezeu. A fi străin de Dumnezeu este cea mai grea străinătate pentru că înseamnă a fi străini de chipul Lui pe care l-a sădit în noi și, astfel, de noi înșine. Iar a primi pe Dumnezeu întreg, prin pocăință, adică prin îndreptarea vieții și a minții noastre către El – în Taina Spovedaniei și prin Împărtășirea de Trupul și Sângele Lui, înseamnă a nu mai fi străin, oriunde am fi, pentru că devenim casnici ai lui Dumnezeu. 

Candela de duminică nr. 67/16.05.2021

HRISTOS A ÎNVIAT!

LA MULȚI ANI FEMEILOR CREȘTINE! 

Astăzi este Duminica Sfintelor Femei Mironosițe, Duminica în care sărbătorim femeia creștină! Sfintele Mironosițe sunt cele care au primit primele vestea Învierii, primele care L-au și văzut pe Domnul și primele care au primit misiunea de a merge și a vesti celorlalți Învierea Lui. Iată ce întâietate au avut femeile și iată ce binecuvântată misiune au până în ziua de astăzi toate femeile creștine, de a aduce în inimile tututor vestea Învierii Domnului. Dacă ucenicii stăteau ascunși de frica iudeilor, femeile au fost cele care au înfruntat orice posibilă primejdie pentru a merge cu miruri la mormântul Domnului. Iată ce curaj și ce inimă plină de iubire au avut Sfintele Femei Mironosițe. De același curaj se înflăcărează orice femeie creștină, care duce flacăra Învierii în inima sa și aprinde iubirea, nădejdea și credința în Domnul tuturor celor cu care se întâlnește în calea ei spre mântuire. Ea este cea care își învață copilul să își facă Sfânta Cruce pentru prima oară, să spună Tatăl nostru și să se împărtășească de la altar cu Trupul și Sângele Domnului și ea este cea prin care se mântuiește și bărbatul necredincios.  Să cerem Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Sfintelor Femei Mironosițe să înmulțească harul dătător de viață și de Înviere în fiecare femeie binecredicioasă! Și astfel, prin binevestirea vieții ei duhovnicești, să ne umplem cu toții de bucuria Domnului, strigând din adâncul inimii:
HRISTOS A ÎNVIAT!

Candela de duminică nr. 66/9.05.2021

Hristos a înviat! Vă atașăm foaia parohială din această duminică prin care trimitem urările de La Mulți Ani! și La Mult Rai! Preasfințitului Părinte Episcop Macarie, cu ocazia zilei sale de naștere sărbătorită astăzi. Felicitări, de asemenea, dnei Manuela-Camelia Văsuianu, sărbătorită ieri, precum și, anticipat, dlui Bogdan Ganciu, pe care îl vom sărbători săptămâna aceasta, pe 13 mai, bucurie, sănătate și pace de la Dumnezeu în toate!

Începând din această duminică, vom avea un vas special de Agheasmă Mică, adus din România prin jertfa dumneavoastră, din care să puteți lua mereu apă sfințită pentru acasă. Domnul să ne bucure și să ne sfințească pe toți cu harul Său!

Să ne rugăm și pentru dna Maria Popescu, de la care primim mereu cu jertfă și bucurie prescurile pentru Sfânta Liturghie, întrucât astăzi s-a simțit foarte slăbită! Multă sănătate și ajutor de la Domnul întregii familii!