Post și rugăciune, pregătirea pentru primirea Aghiasmei Mari

Iubiți credincioși, astăzi este zi de ajunare, de post aspru, de pregătire pentru harul sfințitor al lui Dumnezeu care se va pogorî mâine peste toți prin sfințirea apelor și a întregii lumi!

Depinde de noi cum ne pregătim sufletește pentru măsura în care îl vom primi. Așa cum o rană trebuie curățată înainte să fie tratată, așa și trupul și sufletul trebuie curățite prin post, rugăciune și pocăință pentru a primi harul lui Dumnezeu.

Prin urmare, să ajunăm rugându-ne și înfrânându-ne de la bucate, dar și de la obiceiurile noastre care ne înrobesc, să postim de ecrane, de vorbirea despre ceilalți și de orice patimă.

Să îndrăznim să ne întoarcem privirea către noi înșine și, cercetându-ne, să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune și nevoință și primirea celor sfinte.

Și dacă veți fi călcat postul în vreun fel astăzi, continuați în restul zilei cu credință și cu iubire de Dumnezeu, pentru a nu rămâne sub stăpânirea vrăjmașului, cel care urăște postul și rugăciunea, căutând mereu să ne facă și pe noi să simțim asemenea. Pentru că cel care urmează celor plăcute lui Dumnezeu alege viața aici și în veșnicie, iar cel care rămâne în cele ale păcatului și ale celui rău, rămâne întru cele ale morții.

Prin urmare, să luăm aminte să avem o ajunare cu mult folos sufletesc și trupesc! Vă așteptăm cu bucurie și nădejde în lucrarea sfințitoare a Domnului, mâine, 6 ianuarie, la Praznicul Botezului Domnului, începând cu ora 8.30 pentru Sfânta Spovedanie și apoi Sfânta Liturghie și Slujba Aghiasmei Mari!

Programul vizitei pastorale și a slujbelor pentru Botezul Domnului în parohia noastră

La mulți ani și la mult Rai tuturor!

Începând de mâine, 2 ianuarie, voi merge în vizita pastorală pentru sfințirea caselor cu Agheasma Mare de Bobotează, prin urmare vă rog să mă anunțați, cei care doriți, la tel. 07261054109.

Joi, 5 ianuarie, este Ajunul Bobotezei și este zi de ajunare – de post aspru.

Vineri, 6 ianuarie, începând cu ora 8.30, de Praznicul Botezului Domnului, vom săvârși cu mila Domnului Sfânta Liturghie și slujba de sfințire a Agheasmei Mari.

Domnul să ne ajute tuturor spre tot binele cu harul Său!

Cu îmbrățișare și urări de bine tuturor,
pr. Laurențiu Drăghicenoiu

Vizita pastorală cu icoana Nașterii Domnului

Doamne, ajută tuturor!

Cu mila Domnului voi merge zilele acestea în vizita pastorală cu icoana Nașterii, cu nădejde și bucurie în Hristos, Cel Care ne aduce nădejde și bucurie deplină tuturor prin venirea Sa pe pământ. Cei care doriți, vă rog să mă anuțați la datele de contact:
Email: parohia.vaxjo@gmail.com
Tel: 0761 054 109

Cu îmbrățișare în Domnul și urări de bine tuturor pentru Sfintele Sărbători,
preot Laurențiu Drăghicenoiu

La mulți ani și la mult Rai!

La mulți ani de Ziua Națională, Românie mult iubită, la mulți ani, români dragi și nu doar atât, ci mai cu seamă viață veșnică în cea mai frumoasă și dorită împărăție, Împărăția lui Dumnezeu! Să luăm aminte, atât la necaz, cât și la bucurie, să nu ne uităm țara și nici credința! Fie ca plecarea noastră în diaspora să devină o împlinire a vocației poporului nostru care s-a născut creștin, de a deveni mai cu seamă cetățeni ai Raiului! Să iubim și să transmitem mai departe tot ceea ce este bun din moștenirea neamului nostru, lăsată cu iubire de înaintașii noștri, de multe ori cu prețul vieții lor! Așadar, la mulți ani, iubiți frați și surori români și la mult Rai!

Cu îmbrățișare în Hristos Domnul,
preot Laurențiu Drăghicenoiu

Să vestim prin primenire sufletească Praznicul Nașterii Domnului

Doamne, ajută tuturor!

Pentru că după Praznicul Intrării în Bisericii a Maicii Domnului începe vestirea Nașterii Domnului – observăm că încep să se cânte catavasiile Nașterii Domnului la utrenie, „Hristos Se naște, slăviți-L”, în fiecare duminică – vă așteptăm cu drag să ne pregătim și noi de vestirea venirii lui Hristos, cu mic, cu mare, învățând să cântăm troparul Nașterii și mult îndrăgitele colinde, începând de mâine, după Sfânta Liturghie.

De asemenea, să nu uităm să ne curățim sufletele prin Sfânta Spovedanie, pentru care puteți veni între orele 8.30 și 9.30 la biserică, și să ne împărtășim cu Sfintele Taine, fără de care nu există prăznuirea adevărată a marelui Praznic al Nașterii lui Hristos, dacă nu Se naște tainic și în ieslea săracă, însă oferită cu dragoste, a sufletului nostru. Să dovedim, așadar, această dragoste prin mărturisire, post, rugăciune, iertarea celorlați, milostenie și primirea Sfintelor Taine! Bucurie și mult folos duhovnicesc de la mic la mare! Amin!

Cu îmbrățișare în Domnul,
pr. Laurențiu Drăghicenoiu

Astăzi începe Postul Nașterii Domnului

Post cu folos și bucurie tuturor! Sa ne ajute Domnul să ne trezim duhovnicește prin nevoința postului și să ne curățim trupește și sufletește în această perioadă pregătitoare pentru Praznicul Nașterii Domnului!

Este o perioada in care avem de ales: fie ne străduim să împlinim în viața noastră mai mult voia lui Dumnezeu prin rânduiala Bisericii, fie rămânem în rutina celor din lume. Dacă pe cele ale lumii le-am făcut până acum, poate mai mult decât pe cele ale lui Dumnezeu, iată avem șansa să întoarcem balanța și să câștigăm, prin nevoința postului, pacea dincolo de lume, pe care Hristos o dăruiește tuturor celor care o doresc cu adevărat:

„Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze.” (Ioan 14, 27)

Sa ne ajute Domnul tuturor sa intrăm cu toată inima în acest concediu duhovnicesc, sa ne liniștim și sa ne curățim sufletele și trupurile prin post, rugăciune și prin Sfânta Spovedanie, pentru care va aștept cu mult drag în fiecare duminică între orele 8.30-9.30, urmată de ospățul sfințitor și vindecător al Sfintelor Taine la fiecare Sfântă Liturghie, pentru ca și inimile noastre să cânte pline de har la Marele Praznic al Nașterii Domnului, împreună cu îngerii:

„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14)

Așa să ne ajute Dumnezeu! Amin!
Pr. Laurențiu Drăghicenoiu

Următoarea slujire a Sfintei Liturghii la Växjö, Duminică, 13 noiembrie 2022

Doamne, ajută tuturor! Întrucât trebuie să ajung în țară zilele acestea pentru rezolvarea unor probleme personale, nu vom putea sluji Sfânta Liturghie duminica aceasta, pe 6 noiembrie. Prin urmare, vom avea slujbă cu ajutorul lui Dumnezeu în duminica cealaltă, pe 13 noiembrie, când vom săvârși și pomenirea celor adormiți. Să înmulțim rugăciunea în aceste zile și să citim din Sfânta Scriptură și din viețile sfinților, atât pentru folosul duhovnicesc personal, cât mai cu seamă pentru cei care au nevoie de rugăciunea noastră, de gândurile noastre bune și de faptele de milostenie sufletească și trupească! Domnul să ne ajute tuturor spre tot binele! 

Cu îmbrățișare în Domnul, 
pr. Laurențiu Drăghicenoiu

NU SE VA SLUJI ÎN ACEASTĂ DUMINICĂ (25 SEPTEMBRIE) URMĂTOAREA SFÂNTA LITURGHIE LA VÄXJÖ VA FI DUMINICĂ, 2 OCTOMBRIE 2022

Doamne, ajută tuturor! Întrucât sunt bolnav cu covid, nu pot sluji duminica aceasta, așadar următoarea Sfântă Liturghie nădăjduiesc să o săvârșim, cu ajutorul lui Dumnezeu, duminică 2 octombrie 2022. Sunt bolnavi și soția și copiii, însă avem nădejde la Domnul spre tot binele. Vă rugăm să ne pomeniți și pe noi în rugăciunile frățiilor voastre! Domnul să ne ajute tuturor cu harul Său!

Dumnezeu să îl pomenească pe Părintele Milică Văsuianu întru Împărăția Sa!

Astăzi este ziua de naștere a vrednicului de pomenire Părinte Milică Văsuianu, pe care l-am pomenit cu toții în ziua hramului parohiei noastre, de Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, săvârșind slujba parastasului pentru ctitori. Împreună în rugăciune a fost și Prezbitera Elena-Lucica Văsuianu, căreia îi mulțumim pentru pregătirea cu grijă și iubire a celor împărțite. Ne străduim cu toată inima să îi fim alături, dimpreună și familiei și celor care l-au cunoscut și l-au îndrăgit pe Părintele Milică, în amintirea blândeții și a îndemnurilor sale potrivite pentru orice ocazie, dar mai cu seamă în rugăciunea pentru mântuirea lui și în continuarea lucrării de mântuire, în viața și inima fiecăruia, pentru care Sfinția sa s-a jertfit cu iubire în întreaga sa activitate pastorală din această parohie. Dumnezeu să-l pomenească întru Împărăția Sa!