La mulți ani de 1 Martie🌷! Candela de duminică nr. 57/28.02.2021

O primăvară plină de pace, bucurie și împlinire sufletească tuturor domnișoarelor și doamnelor! Domnul să vă ajute să fiți prilej de bucurie celor dragi și întregii lumi prin bunăcuviința și iubirea dumnezeiască!

Duminica viitoare vom avea câte un mărțișor lucrat de copiii de la Parohia Progresu din București pentru doamnele și domnișoarele care vor putea ajunge la Sfânta Liturghie. Este o bucurie pe care acești copii doresc să ne-o ofere în Anul Omagial dedicat credincioșilor români din diapora, printr-o colaborare între parohia noastră și cea din București, care va continua și pentru Sfintele Sărbători de Paști. Vom discuta împreună ce bucurie le vom putea face și noi la rândul nostru în perioada care va urma.

Vă atașăm „Candela de duminică” din această săptămână, cu nădejdea că Dumnezeu vă va da folos prin învățăturile cuprinse în ea. O primăvară minunată, cu ajutor și spor în viață și în credință!Doamne, ajută!

Candela de duminică nr. 56/21.02.2021

Mulțumim Domnului pentru toate! Mulțumim tuturor pentru împreună-slujirea Sfintei Liturghii, Domnul să vă bucure și să vă miluiască pe fiecare după trebuință!

Atașăm foaia parohială pentru această săptămână, din care redăm mai jos editorialul despre Evanghelia zilei, scris din inimă pentru inimă, valabil deopotrivă pentru fiecare dintre noi:

Iată că am ajuns în perioada Triodului, când începem pregătirea sufletească și trupească pentru sărbătorirea Pătimirilor și a Învierii Mântuitorului. Deși această pregătire este percepută în general mai ales o dată cu începutul Postului Mare, iată că Biserica începe primenirea noastră duhovnicească mai dinainte, vreme de trei săptămâni. Prima săptămână este dedicată pildei vameșului și fariseului, pentru a pune început bun pocăinței noastre, adică întoarcerii noastre lăuntrice către Dumnezeu. Dar de ce este nevoie să ne întoarcem la Dumnezeu, oare nu credem în El? Oare nu ne rugăm și venim la Biserică, de ce este această pildă de actualitate în toată vremea? Ei bine, mulți spun, chiar și în scaunul Spovedaniei: n-am omorât pe nimeni, n-am furat, sunt un om bun, nu am ce să mărturisesc. Iată cât de asemănător este acest discurs cu cel al fariseului: „Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, preadesfrânați, sau ca și acest vameș. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig.” De ce este asemănător? Pentru toate acele „nu”-uri sunt de fapt comparații cu alții: n-am omorât pe nimeni – ca alții; n-am furat – spre deosebire de alții care vin și au ce mărturisi, și așa mai departe. Unii chiar au impresia că cei care vin des la spovedanie fie sunt păcătoși care fac mereu păcate strigătoare la cer, fie sunt naivi și au complexul vinovăției, astfel că simt mereu nevoia să spună preotului lucruri nesemnificative. Dacă ar fi așa, atunci Sfântul Apostol Pavel, care se considera cel dintâi dintre păcătoși, era un vameș spre deosebire de cei care n-au ce mărturisi. Ei bine, ce măreț lucru ar fi să fim și noi astfel de vameși, ca Sfântul Apostol Pavel, având mereu conștiința păcatului și sensibilitatea sfințeniei. Pentru că aceastea vin din cunoașterea de sine în raport nu cu cei păcătoși, ci cu harul Duhului Sfânt. Dacă am avea pe Duhul, am plânge pentru păcatele noastre, pentru gândurile și apoi faptele care pornesc din ele, pentru că nu sunt sfinte. Iar dacă ne credem buni, iată o dovadă că nu îl avem pe Duhul Sfânt. Care să fie atunci începutul pocăinței? Cuvintele vameșului, care ne sunt la îndemână tuturor: „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!”

Candela de duminică nr. 55/14.02.2021

Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate! 
Domnul să ne miluiască pe toți pentru rugăciunile Sfântului Sigfrid, Luminătorul Suediei, și a Sfinților săi nepoți martiri Unaman Preotul, Sunaman Diaconul și Vinaman Ipodiaconul, care ocrotesc atât ținuturile în care trăim, cât și parohia noastră din Växjö, despre care găsiți detalii în foaia noastră parohială din această duminică. 
Domnul să vă bucure și să vă însoțească în gând și în faptă în toată vremea!

SE ÎMPLINESC 2 ANI DE LA TRECEREA LA CELE VEȘNICE A PĂRINTELUI MILICĂ VĂSUIANU

Astăzi se împlinesc doi ani de la trecerea neașteptată la cele veșnice a vrednicului de pomenire Părinte Milică Văsuianu, comemorare pe care din cauza restricțiilor nu am putut-o onora cum ne-am fi dorit, prin participarea unui număr cât mai mare de credincioși, după cum ne-a ajutat Domnul să împlinim anul trecut. Cu toate acestea, cei prezenți ne-am rugat cu toată inima la Sfânta Liturghie și la pomenirea de la slujba parastasului a părintelui, săvârșită o dată cu pomenirea Mitropolitului Bartolomeu Anania.

Mulțumiri prezbiterei Lucica-Elena Văsuianu pentru osteneală și jertfa de acum și din toată vremea, precum și tuturor care au venit cu inima și cu sufletul pline de recunoștință pentru pomenirea Părintelui Milică. Mulțumiri și tuturor celor care nu au putut ajunge din cauza restricțiilor ori a vremii, dar s-au alăturat în duh în rugăciune și pomenire. Domnul să răsplătească tuturor osârdia și dragostea!

Se cuvine să îl purtăm pe Părintele Milică în rugăciunea fiecăruia și să îl pomenim la Sfânta Liturghie în toată vremea. Lucrarea pe care a desfășurat-o pentru Hristos și pentru oameni a rămas în inimile tuturor celor din parohie și nu numai. Dumnezeu să îl odihnească și să îi facă veșnică pomenirea!

RELUAREA SLUJIRII SFINTEI LITURGHII ȘI PARASTAS PENTRU MITROPOLITUL BARTOLOMEU ȘI PENTRU PĂRINTELE MILICĂ VĂSUIANU

Doamne, ajută tuturor! În primul rând Domnul să vă răsplătească gândurile bune și rugăciunile! Întrucât am făcut și testul covid, care a ieșit negativ, cu ajutorul lui Dumnezeu ne putem reîntâlni în slujire începând de duminică, 31 ianuarie.

Pe lângă slujba Sfintei Liturghii, vom avea și parastasul pentru vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania. De asemenea, se va face pomenirea de 2 ani a Părintelui Milică Văsuianu, purtat in inimi de atâția membri ai parohiei noastre și nu numai.

Luând aminte la limitările impuse de lege (8 participanți în afară de preot și cântăreț), este bine să încercăm să ne conformăm cu dragă inimă, pentru a ne putea bucura de slujire în spațiul închiriat de la Svenska Kyrkan și în viitor.

Să ne rugăm Sfinților Trei Ierarhi să ne lumineze și să ne ajute tuturor, în slujire lui Dumnezeu, în familie, în activitățile de zi cu zi și în sfințirea vieții fiecăruia dintre noi!

Acatistul Sfânților Trei Ierarhi:
https://doxologia.ro/ceaslov/acatiste/acatistul-sfintilor-trei-ierarhi-vasile-cel-mare-grigorie-teologul-ioan-gura-de-aur

DUMINICĂ, 24.01.2021, NU SE VA PUTEA SLUJI SFÂNTA LITURGHIE

Doamne, ajută tuturor!

Întrucât prezint simptome de răceală mă voi conforma rânduielilor în vigoare și nu voi putea sluji Sfânta Liturghie duminică, 24.01.2021. 

Vă îndemn pe toți cu dragă inimă să rostim fiecare Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos și să citim din Sfânta Scriptură Evanghelia zilei: Evanghelia după Luca 18, 35-43. 

Vă rog să comunicați și celor care știți că ar dori să vină mâine la Sfânta Liturghie, în cazul în care nu ajung mesajele mele la ei.

Domnul să ne ajute tuturor și ne miluiască pe fiecare după trebuință și folos!

Cu dragoste în Domnul, 

pr. Laurențiu Drăghicenoiu

Candela de duminică nr. 52/17.01.2020

Slavă Domnului pentru toate! 

Vă atașăm foaia parohială din duminica aceasta, ce cuprinde binecuvântarea și îndemnul la prețuirea celor dragi a Părintelui nostru Episcop Macarie, cuvântul preotului din editorial și vieți ale sfinților prăznuiți în aceste zile. Se cuvine să îi felicităm pe cei care poartă numele acestora, mai cu seamă pe Părintele Episcop Macarie, pe care îl purtăm mereu în rugăciune, pentru prăznuirea Sfinților Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul pe 19 ianuarie, precum și pe cei pe care i-am sărbătorit si la Sfânta Liturghie, pe dna Antoaneta, pe Antonie și pe micul Anton. LA MULȚI ANI CU BUCURIE, SĂNĂTATE ȘI AJUTOR DE LA DOMNUL ÎN TOATE!

În paginile următoare găsiți de asemenea, pe lângă viața lor și cuvinte de învățătură și rugăciuni adresate lor, precum și noi întrebări și răspunsuri în rubrica „Micul catehism”. 

Să aveți bucurie și folos de la Domnul în toate!Cateheza: „Părintele Profesor Academician Mircea Păcurariu și Istoria Bisericii Ortodoxe Române”

Se cuvine să cunoaștem mai bine oamenii care și-au dedicat viața pentru Biserică și pentru cunoașterea identității noastre, atât bisericești, cât și de neam. Se poate spune că, pentru faptul că poporul nostru s-a format ca limbă și cultură în același timp în care s-a și încreștinat de bunăvoie, că suntem un neam născut creștin. 

Dintre învățații neamului nostru, Părintele Mircea Păcurariu rămâne unul dintre cei mai de seamă. Membru titular al Academiei Române și autor al unei vaste opere tradusă în parte și în limbi de circulație internațională, Părintele Mircea Păcurariu a dobândit statului de cel mai mare specialist în Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Aflând de plecarea lui la Domnul în dimineața zilei de 13 ianuarie 2021, la vârsta de 88 de ani, am considerat de cuviință să îi aducem un omagiu cercetându-i minimal viața și citindu-i împreună un fragment din opera sa de câpătâi: „Istoria Bisericii Ortodoxe Române” (publicată în 3 volume). 

Să începem, așa, dar, printr-un mic rezumat al vieții sale, prezentat în articolul omagial de mai jos, publicat pe site-ul basilica.ro:

Să citim și să discutăm împreună câteva pagini din primul volum al „Istoriei Bisericii Ortodoxe Române”, care fac referință la secolele de început al neamului și al credinței noastre creștine:

Dumnezeu să îl odihnească și să îl răsplătească pentru folosul pe care ni l-a dăruit nouă, tuturor, de a ne cunoaște mai bine, istoria, credința și neamul!