Duminica Ortodoxiei – martirajul pentru mărturisirea Întrupării lui Hristos

Doamne, ajută tuturor! 

Așa cum viața copiilor se bazează pe jertfa părinților, așa și viața noastră de creștini și binecuvântările pe care le avem de la Domnul în Biserică se bazează pe jertfa părinților și sfinților noștri în credință, din vechime până în prezent.

Se cuvine, așadar, să ne bucurăm și să îi cinstim pe cei care, vreme de aproape 130 de ani (între anii 717-843) s-au luptat cu o formă camuflată a păgânismului, care a instigat la ura împotriva creștinilor cinstitori ai sfintelor icoane și ai sfintelor moaște. Profanarea Bisericii a devenit în acea vreme o politică de stat, în numele corectitudinii religioase promovată de împărat, martirizând mii și mii de creștini în propriile biserici (în unele cazuri chiar prin decapitări pe icoane) și prin necinstirea sfintelor moaște ale Sfinților Bisericii. 

Duminica Ortodoxiei de astăzi prăznuiește tocmai pe cei care s-au jertfit în numele credinței întru Adevăr și se cuvine să nu îi uităm, ci să recunoaștem lucrarea Sfântului Duh în viața lor pentru folosul nostru, al tuturor.  Să înțelegem consecințele unei vieți în afara lui Hristos: ura împotriva celorlalți, fie ei și frați creștini, ură care, iată, a mers și până la ucidere și care, din păcate, continuă să facă același lucru până astăzi. Iar lucrarea Duhului Sfânt este iubirea și jertfirea pentru ceilalți, care se manifestă de multe ori în chip minunat, aducând alinare, vindecare sufletească și trupească și, mai cu seamă, pacea Domnului. 

Una dintre lucrările minunate a fost cea asupra icoanelor salvate de la distrugere și prin care s-au făcut minuni numeroase până astăzi. Un astfel de exemplu este icoana „Portărița” de la Mănăstirea Iviron din Muntele Athos, a cărei istorie o pun la inima frățiilor voastre prin cuvintele Părintelui Cleopa Ilie (Povestiri pentru copii, vol. 7, Editura Mănăstirii Sihăstria, pp. 5-23) din imaginile de mai jos. Post cu folos și bucurie tuturor și să ne ajute Domnul să ne revedem și în slujire cât de curând! Vă mulțumesc din suflet pentru rugăciunile, gândurile bune și ajutorul frățiilor voastre din toată vremea și mai cu seamă în aceste momente mai delicate pentru mine, Domnul să vă răsplătească prin Harul Său!

Preot Laurențiu Drăghicenoiu

Pastorala Sfântului Sinod: Duminica Ortodoxiei ne dezvăluie purtarea de grijă neîncetată a lui Dumnezeu

Preluare basilica.ro

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au transmis un mesaj pastoral la prima Duminică din Postul Mare 2022. 

Ierarhii au subliniat că „Duminica Ortodoxiei, sărbătorită începând din anul 843 în întreaga creștinătate ortodoxă, ne dezvăluie purtarea de grijă neîncetată a lui Dumnezeu față de Biserica Ortodoxă”.

Sărbătoarea este închinată biruinței dreptei credințe asupra celor care nu cinsteau icoanele și asupra tuturor ereziilor.

Ierarhii români au semnalat în pastorală că atunci „când cinstim, ne închinăm și sărutăm cu evlavie Sfintele Icoane, noi ne întâlnim cu Hristos, cu Maica Domnului și cu Sfinții lui Dumnezeu”.

Sinodalii au îndemnat ca perioada Postului Mare să fie întrebuinţată ca „prilej de rugăciune smerită, pocăință sinceră și fapte de milostenie, să ne spovedim mai des și să ne împărtășim mai des cu Sfânta Euharistie, ca pregătire pentru marea sărbătoare a Sfintelor Paști”.


Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din Anul Domnului 2022

Preacuviosului cin monahal, Preacucernicului cler și preaiubiților credincioși din Patriarhia Română, 

Har, bucurie și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar de la noi părintești binecuvântări!

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,
Iubiți frați și surori întru Hristos Domnul,

Sinodul al VII-lea Ecumenic, convocat de Sfânta Împărăteasă Irina (752-803) în anul 787 și prezidat de Sfântul Patriarh Tarasie al Constantinopolului, având drept temei tradiția biblică și patristică a celor șase Sinoade Ecumenice, a stabilit că, după cum este cinstită Sfânta Cruce, trebuie cinstite și Sfintele Icoane: „Ca asemenea modelului cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, tot așa să fie înălțate cinstitele și sfintele icoane, fie din culori sau din mozaic, sau din orice alt material potrivit, în sfintele lui Dumnezeu biserici, pe sfintele vase, pe sfintele veșminte, pe ziduri și pe lemn, în case și lângă drumuri; și anume icoana Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a Preacuratei Stăpânei noastre, Sfintei Născătoare de Dumnezeu, cinstiților îngeri și tuturor sfinților și cuvioșilor bărbați”[1].

Însă biruința de la Sinodul al VII-lea Ecumenic nu a însemnat sfârșitul luptei de apărare a dreptei credințe. Nori grei de furtună s-au ridicat pe cerul senin al creștinismului prin urcarea pe tronul Bizanțului a altui împărat iconoclast (potrivnic icoanelor) – Leon Armeanul (813-820). Dar nici de această dată, Dumnezeu nu a lăsat Biserica Sa fără puternică apărare.

Rezistența teologică în acest nou război a fost arătată de către un alt mare apărător al Ortodoxiei, Sfântul Teodor Studitul (759-826), care, la un secol după Sfântul Ioan Damaschin († 749), și-a ridicat glasul și a așternut pe hârtie temeiul reînnoit al cinstirii icoanelor, în cuvinte simple, dar de mare profunzime duhovnicească.

Iată argumentul său: „Știm că Fiul lui Dumnezeu, făcându-Se om cu adevărat, a fost asemenea nouă în toate. Și fiindcă omul poate fi zugrăvit, asta înseamnă că și Hristos poate fi zugrăvit. Iar icoana zugrăvită ne este lumină sfântă, amintire mântuitoare nouă celor ce Îl vedem născându-Se, botezându-Se, săvârșind minuni, răstignindu-Se, îngropându-Se, înviind și înălțându-Se la cer, nerătăcind că acestea nu ar fi așa, conlucrând cu privirea la contemplarea minții și susținând prin amândouă credința în taina mântuirii”[2].

Victoria definitivă a cinstirii Sfintelor Icoane a fost proclamată de Sinodul din anul 843, convocat de Sfânta Împărăteasă Teodora, o altă împărăteasă ortodoxă, care, împreună cu Patriarhul Metodie al Constantinopolului (843-847), în sâmbăta din 11 Martie 843, în Biserica Vlahernelor din Constantinopol, a reafirmat hotărârile Sinodului al VII-lea Ecumenic, întărindu-le și statornicindu-le în hotărâri definitive și valabile pentru întreaga Biserică.

A doua zi, duminică, a fost citit, în mod solemn, de pe soleea Bisericii „Sfânta Sofia” din Constantinopol, la sfârșitul Sfintei Liturghii, Sinodiconul Ortodoxiei, în auzul poporului dreptcredincios, prezent în număr impresionant.

Astfel, începând din acel an, 843, prima Duminică a Postului Mare a devenit, pentru întreaga lume ortodoxăDuminica Ortodoxiei, zi de mare și sfântă sărbătoare, în care se sărbătorește biruința dreptei credințe asupra tuturor ereziilor și rătăcirilor. 

Dreptmăritori creștini, 

Duminica Ortodoxiei, sărbătorită începând din anul 843 în întreaga creștinătate ortodoxă, ne dezvăluie purtarea de grijă neîncetată a lui Dumnezeu față de Biserica Ortodoxă.

Când cinstim, ne închinăm și sărutăm cu evlavie Sfintele Icoane, noi ne întâlnim cu Hristos, cu Maica Domnului și cu Sfinții lui Dumnezeu.

Sfântul Teodor Studitul precizează foarte clar că cinstirea icoanei lui Hristos se îndreaptă către Persoana lui Hristos: „Icoana lui Hristos nu este altceva decât Hristos, evident afară de diferența de substanță, cum s-a arătat deja de mai multe ori. De aceea și închinarea ei este o închinare la Hristos, întrucât nu este închinat ceva din materia icoanei, ci numai Hristos, Cel asemănat în ea. Iar cele ce au o singură asemănare au și o singură închinare”[3].

Așadar, noi credem și mărturisim precum au crezut și mărturisit de Dumnezeu purtătorii Părinți că, în sfintele biserici, atunci când participăm la Sfânta Liturghie, ne împărtășim de harul dumnezeiesc sfințitor prin ascultarea Sfintei Evanghelii, prin rugăciunile rostite în fața Sfintelor Icoane, iar în modul cel mai deplin prin împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Hristos din Sfânta Euharistie.

Când cinstim icoana lui Hristos, Domnul Iisus Hristos Se află în fața noastră, iar când ne împărtășim cu Trupul și Sângele lui Hristos, Domnul Iisus Hristos devine interior nouă, adică devine Viața vieții noastre (cf. Ioan 6, 53-54).

Iubiți credincioși,

A devenit o tradiție în Biserica Ortodoxă Română ca, în prima Duminică a Postului Mare, să se organizeze colectă de bani în toate bisericile de parohie și în bisericile din mănăstiri, pentru a susține activitatea misionară a Bisericii.

În acest sens, Fondul Central Misionar este destinat lucrării misionare și sociale a Bisericii și sprijinirii parohiilor sărace din țară și din străinătate. Înființarea Fondului Central Misionar a fost hotărâtă în timpul vrednicului de pomenire Patriarh Justinian Marina, în cadrul Ședinței Sfântului Sinod din 18 septembrie 1956, când s-a decis ca în Duminica Ortodoxiei să se realizeze o colectă în toate parohiile și mănăstirile din Patriarhia Română.

În urma organizării diasporei românești, prin înființarea de noi eparhii, parohii și mănăstiri, în anul 2011 s-a hotărât de către Sfântul Sinod ca această colectă să fie extinsă la nivelul tuturor eparhiilor din Patriarhia Română, atât din țară, cât și din străinătate.

Temeiul pentru astfel de colecte îl găsim în Sfânta Scriptură, care ne spune în cartea Faptele Apostolilor, că „toți cei ce credeau erau laolaltă și aveau toate de obște. Și își vindeau bunurile și averile și le împărțeau tuturor, după cum avea nevoie fiecare” (Faptele Apostolilor 2, 44-45).

La rândul său, Sfântul Apostol Pavel a fost preocupat de nevoile creștinilor din Ierusalim, care se aflau în dificultate, și a inițiat „strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții de la Ierusalim” (Romani 15, 26).

Tradiția noastră românească a dărniciei este foarte bogată în acte de binefacere și în purtare de grijă față de Biserica lui Hristos și față de poporul dreptcredincios. Poporul român este un popor harnic și darnic, iubitor de Dumnezeu și de semeni.

Din munca și agoniseala lor, credincioșii ortodocși au dăruit cu suflet mare pentru construirea și întreținerea lăcașurilor de cult, dar și pentru susținerea tuturor activităților Bisericii.

Este încă vie, în memoria recentă, solidaritatea arătată de credincioșii ortodocși români la începutul pandemiei, în anul 2020, și pe tot parcursul ei, când Biserica a sprijinit spitalele cu cele necesare pentru a trece mai ușor printr-o perioadă foarte grea.

Astfel, bisericile, mănăstirile și catedralele au ajutat spitalele. Atunci s-a creat o adevărată comuniune de iubire creștină între doctorii de trupuri și păstorii de suflete, fapt care ne-a ajutat să trecem mai ușor prin marea încercare a pandemiei.

Prin urmare, vă îndemnăm ca și în anul acesta să vă deschideți inima și să ajutați pe cei pe care viața i-a adus în situații grele. Astfel, „fiecare să dea cum socotește cu inima sa, nu cu părere de rău, sau de silă, căci Dumnezeu iubește pe cel care dă cu voie bună” (2 Corinteni 9, 7), sprijinind cu darul vostru lucrarea misionară și social-filantropică a Sfintei noastre Biserici din țară și din străinătate.

Să folosim perioada Postului Mare ca prilej de rugăciune smerită, pocăință sinceră și fapte de milostenie, să ne spovedim mai des și să ne împărtășim mai des cu Sfânta Euharistie, ca pregătire pentru marea sărbătoare a Sfintelor Paști.

Încredințându-Vă de dragostea noastră părintească, Vă binecuvântăm cu binecuvântarea apostolică: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu-Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți!” (2 Corinteni 13, 13). Amin!

Președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 

† Daniel

Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și
Locțiitor de Episcop al Daciei Felix

† Teofan,Arhiepiscopul Iașilor șiMitropolitul Moldovei și Bucovinei† Laurențiu,Arhiepiscopul Sibiului șiMitropolitul Ardealului
† Andrei,Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului† Irineu,Arhiepiscopul Craiovei
și Mitropolitul Olteniei
† Ioan,Arhiepiscopul Timișoarei
și Mitropolitul Banatului
† Petru,Arhiepiscopul Chișinăului,Mitropolitul Basarabiei
și Exarhul Plaiurilor
† Iosif,Arhiepiscopul Ortodox Român
al Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român
al Europei Occidentale
și Meridionale
† Serafim,Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei și Luxemburgului și Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord
† Nicolae,Arhiepiscopul Ortodox Român
al Statelor Unite ale Americii
și Mitropolitul Ortodox Român
al celor două Americi
† Nifon,Arhiepiscopul Târgoviștei,Mitropolit onorific
și Exarh Patriarhal
† Teodosie,Arhiepiscopul Tomisului† Calinic,Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților
† Irineu,Arhiepiscopul Alba Iuliei† Varsanufie,Arhiepiscopul Râmnicului
† Ioachim,Arhiepiscopul Romanului și Bacăului† Calinic,Arhiepiscopul Argeșului
și Muscelului
† Ciprian,Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei† Casian,Arhiepiscopul Dunării de Jos
† Timotei,Arhiepiscopul Aradului† Ignatie,Episcopul Hușilor
† Lucian,Episcopul Caransebeșului† Sofronie,Episcopul Ortodox Român al Oradiei
† Iustin,Episcopul Ortodox Românal Maramureșului și Sătmarului† Nicodim,Episcopul Severinului și Strehaiei
† Antonie,Episcopul de Bălți† Veniamin,Episcopul Basarabiei de Sud
† Vincențiu,Episcopul Sloboziei și Călărașilor† Andrei,Episcopul Covasnei și Harghitei
† Galaction,Episcopul Alexandriei
și Teleormanului
† Ambrozie,Episcopul Giurgiului
† Sebastian,Episcopul Slatinei și Romanaților† Visarion,Episcopul Tulcii
† Petroniu,Episcopul Sălajului† Nestor,Episcopul Devei și Hunedoarei
† Siluan,Episcopul Ortodox Român al Ungariei† Siluan,Episcopul Ortodox Român al Italiei
† Timotei,Episcopul Ortodox Românal Spaniei și Portugaliei† Macarie,Episcopul Ortodox Român
al Europei de Nord
† Mihail,Episcopul Ortodox Românal Australiei și Noii Zeelande† Ioan Casian,Episcopul Ortodox Român
al Canadei
† Varlaam Ploieșteanul,Episcop-vicar Patriarhal† Ieronim Sinaitul,Episcop-vicar Patriarhal
† Timotei Prahoveanul,Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Bucureștilor
† Nichifor Botoșăneanul,Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Iașilor
† Ilarion Făgărășanul,Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Sibiului
† Benedict Bistrițeanul,Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Vadului,Feleacului și Clujului
† Paisie Lugojeanul,Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Timișoarei
† Marc Nemțeanul,Episcop-vicaral Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale
† Sofian Brașoveanul,Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului† Damaschin Dorneanul,Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților
† Emilian Crișanul,Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Aradului
† Timotei Sătmăreanul,Arhiereu-vicar
al Episcopiei Ortodoxe Române
a Maramureșului și Sătmarului
† Daniil Densușeanul,Arhiereu-vicar
al Episcopiei Devei și Hunedoarei
† Atanasie de Bogdania,Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
† Teofil de Iberia,Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei

Note:

[1] Pr. Sorin Șelaru (coord.), Hotărârile dogmatice ale celor șapte Sinoade Ecumenice, Ed. Basilica, București, 2018, p. 553.

[2] Sf. Teodor Studitul, Refutatio peom. Iconom., în PG 99, col. 456, apud Pr. Dumitru Stăniloae, Hristologie și iconologie în disputa din secolele VIII-IX, în vol. Învățătura despre Sfintele Icoane, reflectată în teologia ortodoxă românească. Studii și articole (I), Ed. Basilica, București, 2017, p. 244.

[3] Sf. Teodor Studitul, În apărarea sfintelor icoane. Dosarul unei rezistențe teologiceAntireticul III (14), trad. de Diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2017, p. 291.

Descarcă Pastorala în format PDF!

Foto credit: Tipografia Cărților Bisericești

Urmăriți-ne pe Twitter: @AgentiaBasilica

Duminica iertării

„Cine zice că este în lumină şi pe fratele său îl urăşte, acela este în întuneric până acum.

Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi sminteală nu este în el.

Iar cel ce urăşte pe fratele său este în întuneric şi umblă în întuneric şi nu ştie încotro se duce, pentru că întunericul a orbit ochii lui.” (I Ioan 2, 9-11)Iubiți credincioși, ne aflăm în „Duminica izgonirii lui Adam din Rai”, dinaintea începerii Postului Mare, numită și „Duminica Iertării”. La unele mănăstiri, cu precădere în Muntele Athos, toți credincioșii și monahii, dimpreună cu slujitorii sfântului altar, își cer iertare unii altora astfel încât să înceapă drumul postului cu cugetul curat față de toți ceilalți frați. Nu ne putem îndrepta spre Dumnezeu, dacă ne trag în jos gândurile rele și resentimentele față de frații noștri în Domnul. 
Chiar dacă nu pot să vă îmbrățișez astăzi în biserică și să vă cer iertare personal, o fac pe această cale și cu fiecare ocazie pe care o am de a vă vorbi personal, pentru toate neputințele mele în slujirea Domnului și a dumneavoastră în numele Lui! 
Vă îndemn cu dragă inimă să ne cercetăm fiecare în sufletele noastre și să ne cerem iertare celorlalți, începând cu cei apropiați, care ne iartă zilnic neputințele pe care poate nu le conștientizăm.  
Apoi, realizând starea noastră căzută, să căutăm să cerem iertare Domnului prin post și rugăciune, prin Spovedanie și Împărtășanie, și Domnul ne va ajuta! 

Vă voi ține la curent cu posibilitatea de a împlini în slujire acest îndemn. 

Domnul să ne ajute tuturor în luminarea cu adevărat a sufletelor și a trupurilor noastre!
Post bun cu folos și bucurie duhovnicească tuturor! 

Preot Laurențiu Drăghicenoiu


Mulțumiri și noutăți legate de slujire – Sfântul Sigfrid de Växjö, Luminătorul Suediei

Doamne, ajută tuturor! Mulțumim lui Dumnezeu și tuturor care ne-au fost alături cu rugăciunea și cu fapta în această perioadă mai delicată din viața noastră. Am simțit cu adevărat semnificația cuvintelor „frați creștini”, simțindu-vă pe toți ca pe niște membri ai familiei, ca fiind de-un Sânge și-un Trup în Domnul nostru Iisus Hristos. Nu este puțin lucru și nădăjduiesc să vă răsplătească Domnul după iubirea Lui care, iată, strălucește în inima fiecăruia dintre frățiile voastre, și aduce unire întru fapta, gând bun și mai ales în rugăciune!
Mulțumindu-vă din inimă, nădăjduiesc să ne întâlnim cât de curând în slujirea Sfintelor Taine. Aceasta depinde deocamdată de evoluția recuperării sistemului meu nervos, care ia timp. Cu mila Domnului și cu lucrarea Sfântului Haralambie am fost externat și, la indicațiile medicale, trebuie să mă reacomodez mai întâi cu spațiul familial și apoi și cu familia extinsă sufletește, pe care o constituiți fiecare dintre dumneavoastră, de-o credință și o rugăciune în Domnul.

Până când voi putea sluji, va veni Părintele Călin Dumitru Cârmaciu în această duminică, pe 13 februarie, căruia îi mulțumim din suflet pentru jertfa și iubirea în Domnul, mai cu seamă pentru faptul că va săvârși împreună cu frățiile voastre Sfânta Liturghie în apropierea sărbătoririi Sfântului Sigfrid de Växjö, Luminătorul Suediei (15 februarie), unul dintre ocrotitorii parohiei noastre. Mulțumim și Părintelui Andrei de la Parohia din Kalmar pentru ajutorul cu dragă inimă în slujirea de până acum.

Vă vom ține la curent cu programul slujirii în funcție de evoluția recuperării în perioada următorare.

Cu mulțumire din inimă și nădejde în Domnul Iisus Hristos spre tot binele,
preot Laurențiu Drăghicenoiu

Anunț legat de slujirea în perioada următoare

Doamne, ajută tuturor! Întrucât am fost confirmat cu covid, nu voi putea sluji în perioada următoare și nici nu voi putea veni cu icoana Nașterii. Pomeniți-mă și pe mine în rugăciuni dimpreună cu familia!

Duminică, 12 decembrie, va putea însă sjuji la noi Părintele Călin Dumitru Cârmaciu, părinte trupesc al unor fii duhovnicești de nădejde din parohia noastră. Așadar, ne bucurăm că se va putea face totuși Sfânta Liturghie în această dată. Pentru datele următoare vă voi ține la curent pe site și pe Facebook.

Să ne pomenim unii pe alții cu nădejde în Domnul și să ne ajute Domnul tuturor spre tot binele!

Preot Laurențiu Drăghicenoiu

Candela de duminică nr. 5/5.12.2021, ediția eparhialăDin cuprins:

  • Cuvântul ierarhului: Preasfințitul Părinte Episcop Macarie al Europei de Nord:
    „Nu vă lăsați murdăriți de această cultură a desfrâului și a senzualității”
  • Sfântul Ierarh Nicolae, al mirelor lichiei, făcătorul de minuni (6 decembrie) – viața
  • Prima dată când a venit „moș nicolae”, salvându-le pe Cele trei tinere
  • Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş (7 decembrie) – viața
  • Gânduri duhovnicești: Sfântul Ambrozie al Milanului (7 decembrie)

Candela de duminică pentru copii

  • Ce înseamnă numele meu: Nicolae

Pentru varianta de imprimat accesați:

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:8707f735-23c8-4b1a-ada8-9d8d3ca2bffe

Candela de duminică nr. 4/28.11.2021, ediția eparhială

Din cuprous:

Cuvântul Ierarhului: Preasfințitul Părinte Episcop Macarie al Europei de Nord: „Cuvântul nostru să fie dres cu sarea harului dumnezeiesc”

Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, ocrotitorul României
(30 noiembrie)

Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei
(30 noiembrie)

Ziua Națională a României este un simbol al unității de neam și de credință

Candela de duminică pentru copii
– Ce înseamnă numele meu? – Andrei, Andreea
– Ziua Națională a României, stema României, tricolorul

Pentru formatul de imprimare, descărcați fișierul PDF

Cateheza online „Îndrumări privind Spovedania şi Împărtăşirea cu Sfintele Taine”

Doamne, ajută tuturor!

La cateheza online de săptămâna aceasta de la orele 19.00 vom face o pauză de la lecturarea vieții Sfântului Siluan Athonitul și vom citi împreună „Îndrumări privind Spovedania şi Împărtăşirea cu Sfintele Taine” ale Înaltpreasfințitului Părintelui nostru Mitropolit Serafim. 
Este un text de mare folos în toată vremea, dar mai ales în aceste zile ale Postului Nașterii Domnului, așadar vă așteptăm cu drag în număr cât mai mare. 

Vă puteți conecta la întâlnirea online la orele 19.00 pe platforma Zoom accesând linkul:

https://us02web.zoom.us/j/87858102195

Meeting ID: 878 5810 2195

Să ne ajute Domnul spre tot lucrul cel bun!

Preot Laurențiu Drăghicenoiu

Candela de duminică nr. 3/21.11.2021, ediția eparhială

Din cuprins:

– Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la prima Duminică a Postului Nașterii Domnului din anul 2021

– Intrarea în biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie)

– Viața Sfântului Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii (23 noiembrie)

– Impresii de suflet despre noul volum semnat de Părintele Episcop Macarie al Europei de Nord

– Suplimentul „Candela pentru copii”

Pentru fișierul de imprimare, accesați:
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:81cb8598-22de-40c8-b57a-ce873c14026d