Canela de duminică nr. 18 – 24.05.2020


Hristos a inviat! 
Vă atașăm mai jos foaia parohială din această duminică, în care găsim binecuvântarea Părintelui Episcop Macarie întru credință, nădejde și iubire izvorâtă din Învierea Domnului, a cărei odovanie se apropie, reluarea anunțului despre Adunarea Parohială de duminica viitoare, cuvântul de întărire din editorial și minunatele îndemnuri ale Sfântului Ioan Gură de Aur la Marele Praznic al Înălțării Domnului. 
Vă dorim să aveți bucurie binecuvântată, sănătate și pace în case și în suflete!

Candela de duminică nr. 17/17.05.2020

Hristos a înviat! 
Vă atașăm foaia noastră parohială din această duminică, ce cuprinde cuvântul de binecuvântare al Presfințitului Părinte Episcop Macarie spre nădejde în vindecarea sufletească și trupească venită prin lucrarea Domnului, cuvântul de întărire din editorial și un articol despre Sfinții Împărați Constantin și Elena al Părintelui Profesor Daniel Benga. 
Domnul să vă dea folos și binecuvântare cu sănătate deplină în toate!

Cateheză – despre Sfânta Proscomidie


„În practica noastră actuală, proscomidia se săvârşeşte înainte de Liturghie, în altar şi numai de către preoţi. Participarea mirenilor la ea se reduce – aceasta nu pretutindeni – la prescura pe care ei o dau personal sau uneori „indirect” printr-o terţă persoană, împreună cu pomelnicul „pentru cei vii” şi „pentru cei morţi”.

Din punct de vedere teologic, proscomidia apare ca ceva deosebit prin slujba ei, care este o aducere simbolica a jertfei. Pregătirea pâinii euharistice se face ca fiind înjunghierea Mielului, iar turnarea vinului în potir ca scurgerea sângelui şi a apei din coasta lui Hristos cel răstignit ş.a. Totuşi, întreaga orânduire simbolică, destul de complexă, nu înlocuieşte Liturghia, ci este o pregătire.

Apare inevitabil întrebarea: care este sensul acestor simboluri ? Care este legătura dintre aducerea de jertfa, oarecum «premergătoare”, şi aducerea care reprezintă esenţa Euharistiei? Pentru înţelegerea Liturghiei, întrebările acestea au o valoare covârşitoare, în timp ce în teologia noastră şcolară ele sunt ignorate; în ceea ce-i priveşte pe liturgişti, răspunsul lor se reduce la o explicare ce nu spune nimic, recurgând la un „simbolism” pe care-l socotesc propriu slujirii divine. Liturghia însă, în esenţa ei, înrădăcinată în întruparea lui Dumnezeu şi descoperită în împărăţia lui Dumnezeu venită în putere, respinge şi exclude simbolul care este opus realităţii. Totuşi, în fiecare zi de-a lungul secolelor, mii de preoţi, tăind în chip de cruce pâinea euharistică, pronunţă – şi credem că o realizează cu evlavie şi cu credinţă – cuvintele sfinte: „Junghie-Se (adică se aduce jertfa) Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”…

Ce înseamnă aceasta? Este numai „un simplu simbol” în care „de fapt” nu se produce, nu se săvârşeşte nimic, care nu reprezintă nici o „realitate”? Atunci putem întreba din nou: de ce mai e nevoie de ea? Intrucât proscomidia se săvârşeşte în singurătatea altarului, în afara prezenţei mirenilor, explicaţia motivării nu poate fi nici pedagogică şi nici educativă. Şi dacă este aşa, atunci e necesar să lămurim această problemă, deoarece de ea depinde înţelegerea adevărată a Euharistiei şi a aducerii jertfei ce se săvârşeşte în ea.”


Alexander Schmemann

Suport pentru lectură și discuții:

Mic dicționar de termeni bisericești și nume proprii

Pentru înțelegerea diferitelor nume proprii pe care le auzim în slujbele Bisericii, precum și pentru anumiți termeni bisericești pe care îi cunoaștem, dar nu le înțelegem sensul exact, în micul dicționar de mai jos găsiți răspunsuri, nădăjduim în cât mai multe dintre cazuri.

Catehism – Învățătura de credință creștină ortodoxă

Pentru a ne întări în credință, trebuie să cunoaștem învățătura de credință a Bisericii noastre. Este de folos să știm în amănunt frământările pe care Biserica le-a avut pe diferite teme legate de învățătura de credință. Hristos Însuși spunea celor care nu credeau în înviere: Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu (Matei 22, 29). De aceea se cade să citim și să adâncim cunoașterea atât în Sfintele Scripturi, cât și în învățătura Bisericii, care este lucrarea Duhului Sfânt în lupta cu ereziile și puterea lui Dumnezeu în dreapta lui slăvire.

Învățătura de credință nu este o colecție de norme prin care să se dicteze viața creștinului, ci cuprinde criteriile prin care creștinul se poate feri de căderile în stânga sau în dreapta drumului credinței, după cum a fost descoperit prin Scriptura și prin viața și învățătura Sfinților Părinți, pentru a nu cădea în prăpastia înșelării, a părerii de sine și a ereziei. Hristos a poruncit Apostolilor Săi: Mergând învățați toate neamurile (Matei 28, 19) și ne-a îndemnat pe toți: Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află, şi celui ce bate i se va deschide (Matei 7, 7-8).

De aceea, în cărțile pe care le puteți accesa mai jos, găsiți îndemnuri din Învățătura de credință creșntină ortodoxă editată de Patriarhia Română, precum și o Călăuză în credința ortodoxă scrisă de Părintele Cleopa Ilie, cu multe răspunsuri la întrebările pe care le avem cu toții, atât despre învățăturile despre Biserica lui Hristos, cât și despre viața noastră creștină a fiecăruia.

Învățătura de credință creșntină ortodoxă editată de Patriarhia Română:Călăuză în credința ortodoxă scrisă de Părintele Cleopa Ilie:

Aceeași carte a părintelui Cleopa o gasiți mai jos și cu linkuri de cuprins pentru o mai ușoară accesare a subiectelor care vă interesează:

Candela de duminică nr. 16/10.05.2020

Hristos a înviat! 

Vă atașăm foaia parohială din această duminică, în care găsim detalii despre noua carte a Preasfințitului Părinte Macarie, „Cuvinte de mângâiere în vremea pandemiei”, care poate fi descărcată și ascultată pe site-ul episcopiei (episcopiascandinavia.se), cuvânt de întărire în editorial și învățături din viața Sfinților Chiril și Metodie, luminătorii slavilor, prăznuiți la 11 mai. 

Domnul să vă dea bucurie, pace, duh de rugăciune și vindecarea oricărei neputințe sufletești și trupești!

Cateheza – „Despre veșmintele bisericești”

Veșmintele bisericești sunt folosite pentru cult. Ele nu reprezintă un ornament de zi cu zi al clericilor, pentru că destinația lor este momentul rugăciunii și relația sfințitoare a lui Dumnezeu cu lumea prin slujbele Bisericii Sale. De aceea, orice înfrumusețare a Bisericii și a clericilor trebuie să aibă o astfel de țintă, de a transmite prețuirea pe care omul i-o aduce lui Dumnezeu, în bun gust, lucruri folositoare și în bună rânduială, după Tradiția Sfinților Părinți. 


Cultul nu a fost inventat de oameni, ci descoperit de Dumnezeu oamenilor spre folosul mântuirii lor – după cum vedem în Sfânta Scriptură în cărțile Levitic si Ieșirea, în care se vorbește despre Cortul mărturiei, despre Templul, despre veșmintele clerului ori despre Sfânta Sfintelor, locul în care se descoperea Dumnezeu însuși.

La fel se va face și când a venit Mântuitorul instituind Taina Sfintei Împărtășanii cu Trupul și Sângele Lui Euharistia, iar mai apoi, Duhul Sfânt coborând peste Apostoli și girând toate legiuirile Bisericii prin adunarea în sinod, după cum s-a început a face la Sinodul Apostolic. 

După cum am putut observa în cateheza despre Sfânta Liturghie în primele veacuri, cultul s-a dezvoltat mai cu seamă după perioada persecuțiilor care se încheie o dată cu venirea pe tronul Imperiului Roman a Sfântului Constantin cel Mare. Dacă și până atunci existau veșminte diaconești, preoțești și ierarhice, dar nu într-o formă unitară, de acum, o dată cu statornicia Sfintei Liturghii prin Sfântul Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur, și veșmintele capătă o rânduială specifică ce se va dezvolta o dată cu trecerea timpului, după cum se întâmplă și în celelalte elemente cultice ca iconografia, arhitectura bisericească și altele.

Repere scrise, suport pentru discuții

Candela de duminică nr. 15/ 3.05.2020

Hristos a înviat! Găsiți mai jos foaia noastră parohială din duminica aceasta, cu aniversarea și binecuvântarea ierarhului nostru, precum și un gând de întărire pentru Duminica mironisițelor în editorial. 

De asemenea, dintre sfinții prăznuiți în aceste zile, amintim pe grabnic-ajutătorul Sfânt Efrem cel Nou, prăznuit la 5 mai care ajută celor în diferite dependențe sau în diferite suferințe. Redăm pentru pomenirea lui o mărturie despre ajutorul său, precum și o trimitere către citirea vieții sale și altor minuni săvârșite de el în ultimii ani pe site-ul doxologia.ro.

Domnul să vă aibă în pază și să vă dăruiască sănătate, bucurie și împliniri binecuvântate pentru rugăciunile sfinților Săi!

Cateheza – „Sfânta Liturghie în primele veacuri”

Întrucât în catehezele trecute ne-am ocupat cu sublinierea importanței Euharistiei și a Învierii, ca centre ale vieții creștine și ale cultului bisericesc, ne vom ocupa în continuare de Sfânta Liturghie, așadar de modalitatea în care Euharistia și Învierea au fost celebrate în cadrul liturgic al primelor comunități creștine, până în secolul al IV-lea, când s-au cristalizat formele consacrate, îmbogățite ulterior, respectiv Liturghiile Sfinților Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare și Grigorie Dialogul. 

Este de mare folos să cunoaștem viața liturgică a primilor creștini, pentru a înțelege unitatea în credință și practică, de-a lungul timpului, a Bisericii noastre. Desigur, formele de săvârșire a slujbelor din primele veacuri nu au fost identice, dar ele au păstrat o serie de elementele esențiale care alcătuiau o structură comună, prin care Biserica și-a sărbătorit Sfânta Liturghie de atunci și până în zilele noastre. 


SURSE DE STUDIU:
Vom urmări în căutările noastre liniile trasate în lucrarea Ieromonahului Petru Pruteanu, Liturghia ortodoxă, istorie și actualitate, ediția a 2-a revizuită și completată, Ed. Sophia, București, 2013. 
O altă lucrare de căpătâi pentru studierea izvoarelor creștine din primele veacuri este Canonul Ortodoxiei, Diacon Ioan I. Ică jr., Editura Deisis/Stavropoleos, 2008.

Repere scrise, suport pentru discuții