Să vestim prin primenire sufletească Praznicul Nașterii Domnului

Doamne, ajută tuturor!

Pentru că după Praznicul Intrării în Bisericii a Maicii Domnului începe vestirea Nașterii Domnului – observăm că încep să se cânte catavasiile Nașterii Domnului la utrenie, „Hristos Se naște, slăviți-L”, în fiecare duminică – vă așteptăm cu drag să ne pregătim și noi de vestirea venirii lui Hristos, cu mic, cu mare, învățând să cântăm troparul Nașterii și mult îndrăgitele colinde, începând de mâine, după Sfânta Liturghie.

De asemenea, să nu uităm să ne curățim sufletele prin Sfânta Spovedanie, pentru care puteți veni între orele 8.30 și 9.30 la biserică, și să ne împărtășim cu Sfintele Taine, fără de care nu există prăznuirea adevărată a marelui Praznic al Nașterii lui Hristos, dacă nu Se naște tainic și în ieslea săracă, însă oferită cu dragoste, a sufletului nostru. Să dovedim, așadar, această dragoste prin mărturisire, post, rugăciune, iertarea celorlați, milostenie și primirea Sfintelor Taine! Bucurie și mult folos duhovnicesc de la mic la mare! Amin!

Cu îmbrățișare în Domnul,
pr. Laurențiu Drăghicenoiu

Astăzi începe Postul Nașterii Domnului

Post cu folos și bucurie tuturor! Sa ne ajute Domnul să ne trezim duhovnicește prin nevoința postului și să ne curățim trupește și sufletește în această perioadă pregătitoare pentru Praznicul Nașterii Domnului!

Este o perioada in care avem de ales: fie ne străduim să împlinim în viața noastră mai mult voia lui Dumnezeu prin rânduiala Bisericii, fie rămânem în rutina celor din lume. Dacă pe cele ale lumii le-am făcut până acum, poate mai mult decât pe cele ale lui Dumnezeu, iată avem șansa să întoarcem balanța și să câștigăm, prin nevoința postului, pacea dincolo de lume, pe care Hristos o dăruiește tuturor celor care o doresc cu adevărat:

„Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze.” (Ioan 14, 27)

Sa ne ajute Domnul tuturor sa intrăm cu toată inima în acest concediu duhovnicesc, sa ne liniștim și sa ne curățim sufletele și trupurile prin post, rugăciune și prin Sfânta Spovedanie, pentru care va aștept cu mult drag în fiecare duminică între orele 8.30-9.30, urmată de ospățul sfințitor și vindecător al Sfintelor Taine la fiecare Sfântă Liturghie, pentru ca și inimile noastre să cânte pline de har la Marele Praznic al Nașterii Domnului, împreună cu îngerii:

„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14)

Așa să ne ajute Dumnezeu! Amin!
Pr. Laurențiu Drăghicenoiu

Următoarea slujire a Sfintei Liturghii la Växjö, Duminică, 13 noiembrie 2022

Doamne, ajută tuturor! Întrucât trebuie să ajung în țară zilele acestea pentru rezolvarea unor probleme personale, nu vom putea sluji Sfânta Liturghie duminica aceasta, pe 6 noiembrie. Prin urmare, vom avea slujbă cu ajutorul lui Dumnezeu în duminica cealaltă, pe 13 noiembrie, când vom săvârși și pomenirea celor adormiți. Să înmulțim rugăciunea în aceste zile și să citim din Sfânta Scriptură și din viețile sfinților, atât pentru folosul duhovnicesc personal, cât mai cu seamă pentru cei care au nevoie de rugăciunea noastră, de gândurile noastre bune și de faptele de milostenie sufletească și trupească! Domnul să ne ajute tuturor spre tot binele! 

Cu îmbrățișare în Domnul, 
pr. Laurențiu Drăghicenoiu