Sfinților Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și Elena, rugați-vă pentru noi!

La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfinților Împărați, Domnu să vă bucure și să vă învrednicească de primirea harului Său, cel mai valoros dar pe care îl poate primi un om!

Cu precădere îi aducem urări doamnei prezbitere Elena Văsuianu, pe care o pomenim cu toată nădejdea la Domnul spre ajutor, sănătate și bucurie în Domnul!

Să ne rugăm unii pentru alții cu credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu!

Vă așteptăm cu bucurie la Sfânta Liturghie mâine, 22 mai 2022, ca de obicei, începând cu ora 9.00. Domnul să ne învrednicească în slujirea Lui și să ne ajute tutoror spre tot binele!

Preot Laurențiu Drăghicenoiu


Crâmpeie din viața cu totul aparte a Sfinților Împărați, întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa, Elena:Să împărtășim și celor mici, mai pe înțelesul lor, din viața Sfinților Împărați:

Slujire în Duminica Slăbănogului (15 mai 2022)

HRISTOS A ÎNVIAT!

Cu mila Domnului, vă așteptăm cu bucurie la Sfânta Liturghie în Duminica Slăbănogului (15 mai), să ne rugăm bunului Dumnezeu pentru dobândirea păcii în inimile noastre și în întreaga lume!

Să facem loc harului dumnezeiesc în inimile noastre, iertând toate și milostivindu-ne asupra celorlalți, rugându-ne în toată vremea lui Dumnezeu! Doar prin harul Lui vom ieși din paralizia sufletească ce ne ține ațintiți doar la cele pământești. De multe ori simțim că nu avem putere și nu avem pe cineva care să ne ridice din neputințele noastre lăuntrice și spunem ca și slăbănogul „Doamne, nu am om”. Însă acum avem, pentru că Hristos a înviat! El ne ridică din neputințele noastre întinzându-ne mâna, înainte ca noi să cerem izbăvirea, pentru că El știe că avem nevoie de ajutorul Lui.

De câte ori ne salutăm și mărturisim că „Hristos a înviat!”, primim din puterea Învierii posibilitatea de a ieși din amorțeala păcatului și neputința morții. Să nu devenim nepăsători, să nu ne comportăm ca și cum Hristos n-a înviat, ca să nu ne fie nouă mai rău. Pentru că dacă pierdem nădejdea Învierii, nu mai există nicio altă nădejde, iar iadul este locul al cărui frontispiciu este deznădejdea ultimă și continuă.

Dar noi credem că Hristos a înviat, iar dacă credem, se cuvine să și mărturisim prin fapte de pocăință și de milostenie, prin rugăciune și prin primirea Sfintelor Taine, împlinind poruncile lui Hristos, care sunt în sine viață și înviere pentru fiecare dintre noi.

Să ne ajute Dumnezeu fiecăruia după trebuință și să fim, așadar, cu luare aminte, noi cum răspundem întrebării lui Hristos: „Voiești să te faci sănătos?”

HRISTOS A ÎNVIAT!

Pr. Laurențiu Drăghicenoiu

Slujire în Duminica a 4-a după Paști (a slăbănogului) – 15 mai 2022

Hristos a înviat!
Deși îmi doresc foarte mult să slujesc, starea de sănătate încă nu îmi permite, zilele acestea luptându-mă și cu o răceală care i-a afectat și pe ce mici ai noștri. Așadar, nu vom putea sluji duminica aceasta, însă avem nădejde ca Domnul să ne bucure cu harul Său în Sfânta Liturghie din Duminica a 4-a după Paști, în data de 15 mai. Până atunci vă voi pomeni cu toată inima pe fiecare dintre dumneavoastră, cu nădejdea că Domnul va ajuta fiecăruia după trebuință, întru credința și iubirea Lui!! Hristos a înviat!