Candela de duminică nr. 79/29.08.2021

„Acest neam de diavoli nu iese decât numai cu rugăciune și cu post.”(Matei 17, 21)

Cu toții avem momente de cădere sufletească și, într-un fel sau altul, ne îndepărtăm de Dumnezeu. Atunci devenim mai puțin credincioși, pentru că faptele necredinței noastre dovedesc aceasta: fie nu mai ținem post, nu ne mai rugăm așa mult, fie evităm să ajungem la Sfânta Liturghie și amânăm mereu Spovedania și Împărtășania cu Trupul și Sângele lui Hristos. Ce observăm atunci în viața noastră? Un lucru este cert, ca și în Evanghelia de astăzi, că nu putem îndepărta răul din viața noastră ori a celorlalți. Nu mai putem face binele, pentru că nu ne mai hrănim cu binele adevărat care vine doar prin Dumnezeu și iubim din ce în ce mai puțin pentru că nu ne mai hrănim cu iubirea Lui în noi. Ne asemănăm, așadar, apostolilor care nu au putut să îndepărteze duhul necurat, deși primiseră această putere de la Hristos Însuși. De altfel, dacă ne lăsăm duși de valul necredinței, riscăm să ne asemănăm lui Irod, care l-a decapitat pe Sfântul Ioan Botezătorul fără să intenționeze neapărat acest lucru, și totuși, el a fost cel care a rostit porunca uciderii, forțat de promisiunea făcută propriilor patimi. Care este soluția? Hristos Însuși ne-o dă: să fim credincioși, să mutăm munții mai întâi dinlăuntru nostru, să facem faptele credinței, ca aceasta să fie vie și lucrătoare: să ne rugăm și să postim, să facem milostenie, să iertăm și să fim iertați și sfințiți prin Sfintele Taine rânduite de El în Biserica Sa, pe care porțile iadului nu o vor putea birui!

Preot Laurențiu Drăghicenoiu

Cateheza – „Toate sunt curate celor curați” (Sf. Paisie Aghioritul)

Întrucât duminică sărbătorim „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”, când este zi de post, se cuvine să ne gândim la ce înseamnă lipsa postului, lipsa înfrânării și a rugăciunii și la ce poate conduce. Să citim împreună câteva cuvinte ale Sfântului Paisie Aghioritul despre cum să ne înfrânăm, cum să păstrăm curați, nu doar pentru a nu ne murdări noi sufletește și trupește, ci și pentru a nu deveni și pentru alții prilej de murdărie.De asemenea, vă îndemn cu dragă inimă să urmăriți cuvântul minunat al Părintelui Theologos, unul dintre duhovnicii români de la Mânăstrea Vatoped din Muntele Athos, de mare folos pentru cei care vor să învețe înfrânarea limbii și a judecării aproapelui, fără de care nu există urcuș duhovnicesc.


Domnul să ne ajute tuturor spre tot binele!

Candela de duminică nr. 78/22.08.2021

„El le-a vorbit îndată, zicându-le: Îndrăzniți, Eu sunt;
nu vă temeți.”(Matei 14, 27)

Suntem copleșiți câteodată de furtuna vieții și de incertitudinile ei și oscilăm adesea între credință și necredință. Ce facem atunci când ne adresăm Domnului, văzându-L apropiindu-Se de noi? El vine mergând printre valurile vieții noastre ca și cum ar păși pe limanul liniștii sufletești și trupești pe care și-l dorește fiecare dintre noi. Am vrea și noi să pășim așa ca El și, ca și Petru, Îl rugăm să facă și cu noi o minune, astfel încât să putem. Și, așa, începând timid, înaintăm, mergând peste valurile întristărilor, ale necazurilor și ale neputințelor noastre cu o pace aparte, ce nu ne caracterizează și pe care o recunoaștem ca fiindu-ne dăruită de El. Dar dacă Petru s-a temut de valuri și a început să se scufunde, se va întâmpla și nouă să cădem din credința noastră în Cel Care merge pe valuri ca pe uscat. Și chiar dacă ne afundăm, strigând către Domnul, El ne prinde îndată, mustrându-ne pentru necredința noastră, dar niciodată abandonându-ne. Așadar, pe lângă nădejdea nemărginită în Hristos, primim cunoștința unui fapt minunat: și noi putem merge peste valurile învolburate, doar să rămânem cu ochii lăuntrici ațintiți către El!

Candela de duminică nr. 77/15.08.2021

„Privind la cer, a binecuvântat și, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii, mulțimilor.” (Matei 14, 19)

Este o mare bucurie să avem masa îmbelșugată, dar este o mai mare bucurie să avem pace în inimă și între noi unii cu alții. De aceea, și atunci când ne apropiem de Sfânta Împărtășanie, trebuie să avem grija de a avea pace unii cu alții, de a ierta pe cei ce ne-au greșit și să cerem și noi iertare celor față de care noi înșine am făcut greșeli. Astfel, primim și noi binecuvântarea și ospățul pâinilor înmulțite din cer, care sunt în fapt Hristos Însuși în Sfânta Liturghie, în Sfânta Euharistie. În ziua marelui praznic de azi dedicat Adormirii Maicii Domnului, avem mărturie în Sfânta Evanghelie despre păcea adevărată care nu vine din pregătirea celor materiale, ci mai cu seamă din ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și din căutarea împlinirii lui. Acestea Îl coboară pe Dumnezeu în sufletele noastre și în cele ale vieții noastre de zi cu zi, încât, în orice trebuință, Dumnezeu va înmulți cele necesare pentru noi și pentru cei dragi ai noștri, având milă de neputința noastră și vindecând bolile noastre sufletești și trupești. Chiar dacă nu merităm, la rugăciunile Maicii Sale, Dumnezeu se înduplecă și ne împlinește cu milostivire și iubire rugămintea. Amin!

Preot Laurențiu Drăghicenoiu

Candela de duminică nr. 76/8.08.2021


„Iar mulțimile se minunau, zicând: Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel”(Matei 9, 33)

Mulțumim tuturor celor prezenți la Taina Sfântului Maslu, săvârșită la biserica parohiei din Nybro, și deopotrivă mulțumim părintelui Andrei Valerian Dănilă pentru invitația de a ne ruga împreună pentru sănătatea sufletească și trupească a noastră, a tuturor. Cu credință și nădejde am cerut și noi la Sfântul Maslu vindecare de neputințele noastre, având atâtea mărturii de vindecare după cum avem și astăzi, în pericopa din Sfânta Evanghelie: doi orbi vin la Mântuitorul și cer vindecarea, însă El îi întreabă: „Credeţi că pot să fac Eu aceasta?” și, după ce primește răspunsul lor afirmativ, atingându-se de ochii lor, le spune: „După credința voastră, fie vouă!”. Așa se atinge de fiecare dintre noi Hristos, fie prin uleiul sfințit de la Taina Sfântului Maslu, fie prin cuminecarea cu Trupul și Sângele Lui, întrebându-ne și pe noi despre credința noastră. Iar dacă inima noastră răspunde asemenea orbilor: „Da, Doamne!”, avem nădejde că ne va milui și pe noi Hristos cu vindecarea pe care o cerem de la El! Și așa cum o rană trebuie curățată înainte de a fi aplicat pansamentul, la fel și sufletul nostru trebuie curățat de mizeria păcatului, înainte de primirea Darurilor Sfinte pentru a se vindeca împreună cu trupul. Să nu amânăm, ci să câștigăm vremea, spovedindu-ne și împărtășindu-ne, vindecându-ne și sfințindu-ne cu credință mare în puterea lui Dumnezeu!

Pr. Laurențiu Drăghicenoiu

Cont nou bancar și Swish pentru parohia noastră

Noul cont bancar și numărul de Swish pentru parohia noastră la care se pot face donații sunt:

Nordea Bank
Bankgironummer: 5710-8078
IBAN: SE45 9500 0099 6018 1916 9309
Titular: Rumänsk-Ortodoxa Försam.I Kronoberg

Swish: 1236053656


Mulțumim tuturor pentru jertfa din toată vremea!
Domnul să ne ajute tuturor spre tot lucrul cel bun în viață și în credință!


Cateheză – Despre Sfântul Ioan Iacob HozevitulÎntrucât îl prăznuim pe Sfântul Ioan Iacob Hozevitul în ziua de 5 august, se cuvine să citim împreună câteva rânduri despre viața lui și să ne bucurăm sufletește de scrierile lui pe care le găsiți în materialul de mai jos (PDF):

Slujirea Tainei Sfântului Maslu de Praznicul Schimbării la Față – 6 august 2021

Vă așteptăm cu mult drag la Taina Sfântului Maslu pe care o vom sluji la Nybro, împreună cu Părintele Andrei Valerian Dănilă, în biserica parohiei din Kalmar (Kogskapellet, str. Kvarneslättsgatan, în cimitirul din localitatea Nybro), vineri, 6 august 2021, la orele 17.30.

Să ne vedem cu bucurie în Domnul, spre sănătate sufletească și trupească!

Candela de duminică nr. 75/1.08.2021

„Văzând acestea, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, Care dă oamenilor asemenea putere”(Matei 9, 8)

În această duminică începe Postul Adormirii Maicii Domnului și avem cu toții prilej bun de curățire sufletească și trupească prin post și rugăciune, printr-o grijă mai mare pentru sfințirea noastră pregătită mai cu seamă prin Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie. Înainte de toate să căutăm iubirea de Dumnezeu și pe cea de aproapele, să iertăm pe cei care ne-au greșit, ca și Dumnezeu să ne ierte pe noi, cei care Îi greșim Lui în toată vremea. Iată, în Evanghelia de astăzi, avem mărturia puterii pe care Dumnezeu o aduce în lume prin Întruparea Sa, puterea de a ierta păcatele numai cu cuvântul.

Jertfa pe care o pretinde Dumnezeu de la noi nu mai este sângeroasă, pentru că Însuși Hristos S-a dat pe Sine ca jertfă pentru păcat, ci se așteaptă de la noi să ne răstignim egoismul, păcatele și patimile. Astfel, înviem cu Dumnezeu întru omul cel nou al iubirii dumnezeiești, prin harul Lui, pe măsura dorinței și credinței noastre în El. Să Îl căutăm cu toată grija în post și rugăciune, în Spovedanie și Împărtășanie, câștigând această vreme spre binele nostru și al celorlalți, întru lucrarea Duhului Sfânt, Cel Care pe toate le plinește, curățindu-ne de toată întinăciunea. Amin!

Pr. Laurențiu Drăghicenoiu