Candela de duminică nr. 32/30.08.2020

Mulțumim Domnului pentru o bucuria a ne ruga și împărtăși împreună la Sfânta Liturghie de darurile sfințitoare ale Duhului Sfânt!

Cu bucurie anunțăm că vom avea VIZITA PASTORALĂ A PREASFINȚITULUI PĂRINTE EPISCOP MACARIE AL EUROPEI DE NORD peste două săptămâni, în ziua de duminică, pe 13 septembrie, când vom prăznui împreună „Înălțarea Sfintei Cruci”, hramul parohiei noastre. Va fi un minunat prilej de a ne bucura de slujirea, binecuvântarea și cuvântul de învățătură al ierarhului nostru. Vă așteptăm cu bucurie!

LA MULȚI ANI tuturor celor care poartă numele Sfântului Alexandru, printre sărbătoriții de astăzi de la biserică numărându-se și Alexandru-Nicolae, fratele lui Răducu pe care l-am sărbătorit acum două săptămâni. Domnul să vă dăruiască tuturor sănătate și bucurie în toate!

Atașăm și foaia parohială din această duminică în care nădăjduim să găsiți folos și bucurie duhovnicească!

O săptămână cu împliniri binecuvântate tuturor!

Candela de duminică nr. 31/23.08.2020

Slavă Domnului pentru toate! Mulțumim tuturor celor prezenți în împreună rugăciune la Sfânta Liturghie, Domnul să ne bucure pe toți și să se milostivească asupra tuturor cu binecuvântarea Sa, spre iertare de păcate, sănătate sufletească și trupească și bucurie în toate!

Domnul să miluiască și noua botezată prunca Adele-Maria, bucurie și binecuvântare întregii familii, nașilor și tuturor celor prezenți la marea taină a Sfântului Botez!

Atașăm foaia parohială de astăzi în care găsiți, pe lângă cuvântul de binecuvântare al Episcopului nostru, Preasfințitul Părinte Macarie, și pe lângă cuvântul preotului din editorial, rezumarea scripturistică și istorică al praznicului Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul, de sâmbăta viitoare, când va fi și post. De asemenea, găsiți și cuvinte minunate ale Sfântului Pimen cel Mare, pe care îl prăznuim joi, 27 august, de mare folos pentru cei care iubesc înțelepciunea părinților Patericului.

Spor cu bucurie și ajutor de la Domnul în toate!

Candela de duminică nr. 29/9.08.2020

Mulțumim Domnului pentru bucuria de a ne împărtăși împreună de Sfintele Taine și de a ne ruga la Sfânta Liturghie pentru credință neclintită și izbăvirea din toate valurile tulburi ale acestei lumi. 

Am cinstit astăzi pe Sfântul Apostol Matia, de aceea l-am sărbătorit și pe Mattias, micul și statornicul ajutor al Sfântului Altar: La mulți ani cu sănătate, bucurie și împliniri binecuvântate alături de întreaga familie!🎉

Atașăm și foaia parohială de astăzi, cu îndemnurile Preasfințitului Părinte Macarie pentru curățirea minții și înmulțirea rugăciunii, cuvântului preotului din editorial cu privire la Evanghelia acestei duminici și un mic dicționar al termenilor referitori la Maica Domnului. 
De asemenea, găsiți și noua apariție în cadrul Bibliotecii de duminică, un ghid liturgic de mare folos, în care puteți citi rânduiala Sfintei Liturghii, semnificația acesteia și despre pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie. 

O săptămână cu pace, bucurie și post cu folos tuturor!
Doamne, ajută!

Cateheză – Pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie

Cunoaștem cu toții importanța împărtășirii cu Trupul și Sângele Domnului, chiar din cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Trupul este adevărată mâncare şi sângele Meu, adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el.” (Ioan 6, 53-56)

Iar pentru a primi pe Hristos, trebuie să împlinim poruncile Lui, așadar este necesară o anumită pregătire care provine în mare din împlinirea învățăturilor Mântuitorului. Iar despre această pregătire ne vorbește Sfântul Apostol Pavel: „oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului. Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului.” (I Corinteni 11, 27-29)

Dar această pregătire nu trebuie să ne îndepărteze de Hristos înfricoșându-ne, ci doar să ne îndrume spre a nu fi superficiali, căci Hristos de aceea a venit în lume și ne-a lăsat această Taină a Tainelor, pentru a ne împărtăși de El întreg spre viață, și încă viață din belșug. Dar la fel cum nu putem mânca dacă avem mâinile murdare, la fel nu putem să mergem spre Sfânta Euharisitie fără o pregătire în prealabil.

Pregătirea variază în funcție de fiecare persoană în parte, după cuvintele Sfântului Paisie Aghioritul: „Cât de des trebuie să se împărtășească și cât trebuie să postească cineva înainte de Sfânta Împărtășanie, acestea nu intră într-un șablon. Duhovnicul va rândui cu discernământ cât de des se va împărtăși și cât va posti, potrivit cu puterea ce o are. În paralel îl va povățui și la postul duhovnicesc, la abținerea de la patimi, potrivit cu sensibilitatea lui duhovnicească, adică potrivit cu cât își simte greșeala sa și având în vedere răul ce îl poate face vrăjmașul luptând cu un suflet sensibil, ca să nu-l aducă la deznădejde.” (Cuviosul Paisie Aghioritul, Nevoință duhovnicească, Cuvinte duhovnicești vol. III, Editura Evanghelismos, București, 2003, p. 295).

A ne pregăti nu înseamnă a ne face noi vrednici de împărtășanie, ci de a ne smeri și a asculta de Hristos pentru a primi ajutor de la El, după cum ne spune și Părintele Teofil Pârâian: „Cel care vrea să se împărtăşească în fiecare duminică la Sfânta Liturghie trebuie să ducă o viaţă corectă, nu trebuie să se pregătească în mod special pentru asta, pentru că împărtăşirea cu Sfintele Taine nu-i o recompensă, ci e un ajutor. Şi atunci, dacă duci o viaţă corectă, te poţi împărtăşi, cu binecuvântarea duhovnicului, de câte ori vrei să te împărtăşeşti sau de câte ori îţi dă duhovnicul voie să te împărtăşeşti. Liturghia e făcută ca oamenii să se împărtăşească, nu ca să nu se împărtăşească.” (Teofil Părăian, Din ospățul credinței, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, pp. 84-85)

Pentru a înțelege mai în amănunt aceste lucruri este bine să parcurgem și discutăm în continuare textul despre pregătirea înainte de Sfânta Împărtășanie din lucrarea Să participăm la Ospățul Credinței, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2017, extras pe care îl găsiți la linkul de mai jos.

Domnul să ne ajute tuturor să ne apropiem de El cu smerenie și bunăcuviință spre tămăduirea sufletului și a trupului, spre iertarea păcatelor și viața de veci! Amin!

Candela de duminică nr. 28/2.08.2020

Mulțumim Domnului și tuturor celor prezenți pentru slujba binecuvântată de astăzi! Alături de noi a fost și părintele protoiereu Ovidiu-Theodor Băncilă de la Jönköping, care ne-a bucurat și prin cuvântul de învățătură binevenit mai ales în aceste zile de post, indemnându-ne să săvârșim lucrurile nu doar pentru pentru cele pământești, ci mai ales pentru cele cerești, după cuvântul Scripturii: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”.

Se cuvine să amintim de cei care își sărbătoresc ziua de naștere în aceste zile și care ne sunt mereu alături în rugăciune, cântare și în toată fapta bună, dl. Daniel Văsuianu, pe 31 iulie, și dna Justiniana Claudia (dna Justina cum îi spunem de obicei), pe 3 august. La mulți ani binecuvântați cu sănătate, bucurie și ajutor de la Domnul în toate!

Alăturăm și foaia noastră parohială de astăzi, „Candela de duminică”, în care găsiți îndemnul Episcopului nostru, Preasfințitul Părinte Macarie, pentru o pocăință continuă, cuvântul preotului din editorial, predica Sfântului Luca al Crimeii din 1956 la Praznicul Schimbării la Față și câteva cuvinte despre sfinții sărbătoriți cu cruce neagră în această săptămână, citând una dintre poeziile minunate ale Sfântului Ioan Iacob de la Neamț (Hozevitul). 

Domnul să vă dăruiască tuturor post cu folos, bucurie, sănătate și ajutor în toate!