Candela de duminică nr. 23 / 28.06.2020

Doamne, ajută! Mulțumim Domnului și tuturor celor prezenți pentru bucuria slujirii împreună de astăzi! Ne-am rugat cu mult drag și pentru cei care nu au putut ajunge și pentru cei bolnavi. Să ascultăm îndemnul Mântuitorului de a ne încrede în purtarea Lui de grijă, nu pentru a fi nepăsători, ci pentru a ne îngriji de cele dumnezeiești înaintea celor materiale! 

Atașăm aici și numărul de astăzi al foii noastre parohiale „Candela de duminică”, în care veți găsi îndemnurile de mult folos ale Părintelui Episcop Macarie, cuvântul de întărire din editorial cu privire la pericopa din Evanghelia de astăzi, precum și introducerea Mitropolitului Bartolomeu Anania la cartea „Faptele Apostolilor” din Sfânta Scriptură, carte pe care vă recomandăm cu toată inima să o parcurgeți în aceste zile.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel prăznuiți mâine, 29 iunie, și întregul Sobor al Apostolilor prăznuit poimâine, 30 iunie, să ne ajute tuturor cu spor în viață și în credință!

Viața Sfântului Ioan Botezătorul pentru cei mari și mici

Prin bunăvoința celor de la editura Doxologia, avem gratuit la dispoziție „Viața Sfântului Ioan Botezătorul” în format PDF pentru copii, în special, pe care o puteți citi celor mici și exemplifica în desenele colorate din carte. 

Sfântul Ioan să vă bucure pe toți de la mic la mare!

Link PDF:
https://edituradoxologia.ro/sites/default/files/pdf-gratuit/2020/04/viata_sf_ioan_botezatorul_doxologia.pdfCandela de duminică nr. 22 / 21.06.2020

Dumnezeu să ne ajute tuturor pentru rugăciunile Sfinților din neamul nostru și pentru rugăciunile tuturor Sfinților! Mulțumim din suflet tuturor pentru slujirea împreună cu pace și bucurie de astăzi!

Găsiți atașată și foaia noastră parohială ce cuprinde cuvântul de mare folos al Părintelui Episcop Macarie, cuvântul de întărire din editorial și mărturia despre marele nostru ierarh prăznuit mâine, Sfântul Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești, cu câteva detalii din viața și învățătura sa, potrivită pentru copii mici și mari deopotrivă 🙂. 

Post cu folos și bucurie în toate în continuare!

Cateheza – Despre post

Cei dintâi care au primit porunca postului au fost protopărinții noștri Adam și Eva. Neascultarea a fost desigur păcatul lor, născută din mândria insuflată de șarpele cel viclean, dar porunca de care nu au ascultat a fost aceea a nemâncării din pomul cunoștinței binelui și al răului. Era un post, pentru o vreme, pe care, dacă l-ar fi împlinit, Adam și Eva ar fi ajuns la vremea la care să poată mânca din el fără să moară. Așadar, era un post spre viață. Așa este și postul la care îndeamnă Biserica noastră de fiecare dată, un post spre viață, aici, pe pământ, dar și în ceruri. Iată un îndoit sens al postului: trupește, oprește îmbuibarea, din care se nasc tot felul de boli, și sufletește, dobândește putere de voință și curățire de patimile trupești, întărind și curățind astfel omul, trup și suflet în viața de aici și în continuare, în viața veșnică. 

Deși pare la un moment dat o limitare a libertății omului, postul este de fapt o constatare a libertății lui de voință. A fi liber înseamnă a te putea abține, dacă vrei, iar nu a face lucruri pentru că altfel nu te poți înfrâna. Prin urmare, este o dovedire a celui care se află la cârma voinței omului. Însoțit de rugăciune, postul nu este doar o performanță fiziologică, ci un demers pentru apropierea de Dumnezeu, un urcuș pentru înduhovnicirea omului și dobândirea harului Duhului Sfânt. Dacă cererea, mulțumirea și lauda lui Dumnezeu sunt rugăciunea sufletului, nevoința, postul, metaniile, înfrânările sunt rugăciunea trupului. 

Vom urmări în cateheza de astăzi, sinteza despre post a Pr. Lector Dr. Stelian Ionașcu, lucrarea Despre posturi, pe care o găsiți la Biblioteca de duminică de la pangar a parohiei noastre.

Repere scrise, suport pentru discuții

Candela de duminică nr. 21 / 14.06.2020


Doamne, ajută! Găsiți atașat numărul de săptămâna aceasta al foii noastre parohiale, oferită gratuit duminică tuturor celor prezenți la Sfânta Liturghie, în care vă puteți bucura de îndemnurile la statornicie în credință și în faptă ale Părintelui nostru Episcop Macarie, cuvântul de întărire din editorial și îndemnuri de mult folos duhovnicesc ale Sfântului Iustin Popovici, sărbătorit la 14 iunie. 

Astăzi începe Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, să aveți folos și binecuvântare în aceste două săptămâni în care suntem îndemnați să ne înfruptăm duhovnicește și să ne însănătoșim sufletul și trupul cu lucrarea lui Dumnezeu!

Candela de duminică nr. 20 / 7.06.2020 și suplimentul dedicat copiilor

Harul Duhului Sfânt pogorât astăzi să vă acopere de la mic la mare! 

Mulțumim din suflet pentru minunata prăznuire de astăzi, în care ne-am rugat împreună și ne-am împărtășit de lucrarea Duhului Sfânt la Sfânta Liturghie, la Vecernia plecării genunchilor – când am citit cele 7 rugăciuni de mare folos – și la pomenirea celor adormiți, Domnul să vă răsplătească râvna, răbdarea și bunăvoința!

Vă atașăm ediția de astăzi a Candelei de duminică, care, ca în fiecare duminică, au fost împărțite tuturor din biserică, în care găsiți cuvântul de mare folos al Părintelui Episcop Macarie, gândurile de întărire și îndemn duhovnicesc din editorial la acest Mare Praznic și câteva cuvinte despre Sfântul Luca al Crimeii, cu câteva cuvinte de folos ale lui despre creșterea copiilor. 

Și întrucât este și „Duminica Părinților și a Copiilor”, fiind prima duminică din luna iunie, conform hotărârii Sfântului Sinod din anul 2009, vă oferim și un supliment pentru copii în special, pe care părinții și bunicii îl pot folosi pentru a putea petrece un timp cu bucurie și folos duhovnicesc împreună cu cei mici. 

Domnul să vă binecuvinteze și să vă apere cu harul Său!

Cateheză – Repere istorice, culturale și legale ale statutului parohiei în Biserica Ortodoxă Română

Chivot din secolul al XVI-lea, Muzeul de Artă al României

Pentru că în duminica trecută ne-am întâlnit pentru a discuta statutul parohiei noastre în fața autorităților suedeze, se cuvine să cercetăm în această cateheză online care este statutul comunității noastre în Biserica Ortodoxă Română din care facem parte. Ne vom opri în această cateheză nu doar în aspectele legale, care vor fi anexate ca atare, despre parohie, preotul paroh, adunarea parohială, consiliul și comitetul parohial ș.a., ci și asupra încadrării acestora în contextul evoluția dezvoltării Bisericii noastre de-a lungul timpului, prin câteva repere istorice, culturale și liturgice. 

Este important să știm moștenirea pe care ne-au lăsat-o cu trudă, cu jertfă și uneori cu sânge înaintașii noștri. Suntem tributari transilvănenilor pentru statutul BIsericii Ortodoxe Române din Transilvania, pe care Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna l-a întocmit în 1868. Principiile acestui statut vor sta la baza statutelor de organizare ale Bisericii Ortodoxe Române, din 1925 și din 1948, principii prezente și în cele ce au urmat până azi – cel mai recent publicat în februarie 2020. Trebuie să fim conștienți de ceea ce avem pentru a nu pierde din inconștiență lucrurile bune care s-au clădit cu greu. Iar pe de altă parte, este important să fim conștienți de ce putem înfăptui împreună cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru mântuire și pentru binele comun. Dumnezeu să ne ajute tuturor spre tot lucrul cel bun!

Repere scrise, suport pentru discuții